Dr. Nagy Éva jegyző

Feladatai: 
- vezeti a Polgármesteri Hivatalt, a köztisztviselők munkáltatója;
- elkészíti az önkormányzati rendelet- és költségvetés tervezeteket;
- felel az önkormányzati gazdálkodás törvényességéért, ellátja az önkormányzati intézmények pénzügyi felügyeletét;
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és bizottságok ülésein;
- köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságnak és polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel.
- dönt a hatáskörébe tartózó államigazgatási ügyekben.