Csányi Kálmán polgármester

Születési helye, ideje: 

Budapest, 1967.03.11.

Végzettsége: 

középiskolai tanár

Munkahelye: 

Polgármesteri Hivatal Pusztaszabolcs

Lakcíme: 

Pusztaszabolcs, Szilágyi E. u. 13.

Családja: 

Nős, két felnőtt gyermek édesapja

Önmagáról: 

Budafokon nevelkedtem. Előbb magyar-történelem szakos általános iskolai tanári diplomát, később történelem szakos diplomát szereztem, majd a közoktatás vezetői képesítést is megkaptam. 1991-ben költöztem családommal Pusztaszabolcsra. A helyi középiskolában tanítottam, majd 1998--tól 2013-ig az intézmény igazgatója voltam. 1992-2001 közötti időszakban a Szabolcs Híradó főszerkesztőjeként irányítottam az újságot. 2002-től a pusztaszabolcsi Képviselő-testület tagja vagyok, különböző önkormányzati bizottságok tagja. 2013-tól polgármesternek választottak meg az időközi polgármester választáson. 2014. októberében a választópolgárok a folytatással bíztak meg.

Feladatai: 

- képviseli a várost, az önkormányzatot illetve a képviselő-testületet;

- összehívja és vezeti az önkormányzat képviselő-testületének üléseit;
- rendelkezik az önkormányzat pénzügyi kiadásai felett;
- felel az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért;
- saját hatáskörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt;
- dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és hatósági jogkörökben;
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, jegyző és intézményvezetők tekintetében.