Dr. Kapitány Csilla aljegyző

Igazgatási Osztály vezetése

- Gazdasági vezető helyett ellenjegyez

- Szociális intézmény működési engedély ügye

- Szociális Intézmény ellenőrzésével kapcsolatosan adatszolgáltatás, előterjesztés, levelezés stb.

- Szociális Intézmény szolgáltatói nyilvántartásával kapcsolatos adatszolgáltatás

- rendelet-tervezetek elkészítése, előterjesztés

- Polgármesteri Hivatal éves munkájáról Ig. osztály szintjén beszámoló összeállítása

- Védőnői működési engedélyek intézése (ÁNTSZ), védőnői finanszírozási szerződések intézése MEP felé

Munkaügyi feladatok:

- Előkészíti az intézményvezetői állások betöltéséhez szükséges pályázati feladatokat, egyéb munkaviszonnyal összefüggő hirdetményeket.

- Részt vesz az intézmények munkaügyi ellenőrzésében a jegyző útmutatása szerint.

- Előkészíti és adminisztratívan ellátja a teljesítményértékeléssel és minősítésekkel összefüggő feladatokat.

- KIRA rendszer kezelése (szabadság)

- Szervezi, nyilvántartja, és minden módon segíti a közszolgálati törvény és egyéb engedélyezett szakmai képzéseket, szak-, és alapvizsgával összefüggő intézkedéseket

- egyezteti és intézi a különböző tanfolyamokra, képzésekre és továbbképzésekre a jelentkezéseket, továbbítja a pénzügy és az érintett felé. Nyilvántartást vezet a tanfolyamon, továbbképzésen résztvevőkről, azok költségeiről.

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.