Mobilitás hete 2018-ban

Hír: 

mobilitas_2017.jpg

Mobilitás hete 2018-ben is

A program lényege, hogy már gyermekkorban megismertessük a környezet kímélő közlekedési formák használatát. Csakúgy, mint minden évben idén is csatlakozik a programsorozathoz a József Attila Általános Iskola és az Óvodák is. Szeptember 18-án az alsó és felső osztályoknak kerékpáros ügyességi versenyt szerveznek az általános iskolában.

19-én reggel a felsőosztályosoknak szelfie versenyt hirdetnek, a saját bringával kell fotót készíteni az iskola előtt, természetesen ezért is jár nyeremény.  

A Zsiráf Óvoda játékos közlekedési versennyel készül, melyen a kisóvodások kerékpárral, motorral, rollerrel is részt vehetnek.

A Manóvár Óvoda egész héten tematikusan „Együtt mozog az Óvoda” címmel tart programokat a gyerekeknek.

A multimodalitás és az informatika címmel játékos feladatban vehetnek részt a felső évfolyamos tanulók. Egy olyan komplex útvonaltervet kell készíteniük informatikai eszközök segítségével és az útvonal részletes leírásával, melyen a lehető legtöbb közlekedési eszközt be tudják vonni. Az útvonal az iskolától indul és a Terror Háza Múzeum a cél, nem titkolt szándékkal, hogy egy jövőbeli kirándulás alkalmával ezt az utat be is járják egy múzeumlátogatás kapcsán.

Mindenkit jó szórakozást kívánnak a szervezők.

Üléseznek a bizottságok

Hír: 

Ezen a héten tartja az Önkormányzat bizottsági üléseit, melyeken előkészítik az előterjesztéseket a jövő heti Képviselő-testületi ülésekre.
Hétfőn 14 órakor ülésezik a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság Czöndör Mihály bizottsági elnökkel.
Kedden 16.15 órakor ülésezik a Humán Bizottság Kovács Dénes bizottsági elnökkel.
Szerdán pedig a Pénzügyi Bizottság ülése lesz Horváth Zoltán bizottsági elnökkel.

A napirendi pontok szerint a következő előterjesztéseket tárgyalják:
- A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde előző nevelési évének értékelése
- A képviselők beszámolója a 2017. évben a választókkal történt kapcsolattartásról
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019-ben
- Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjólési Intézmény szakmai programjának és szervezeti szabályzatának módosítása
- Az önkormányzat tulajdonában lévő szántó művelési ágú földterületeinek bérlése
- Pusztaszabolcs Szabadegyházi Református Misszió Egyházközség támogatás elszámolása
- Szennyvízcsatorna bekötés

A bizottsági tagokat az alábbi linken találják:
http://www.pusztaszabolcs.eu/bizottsagok

 

 

Tájékoztató

Hír: 

Tisztelt Magyar utcában és környékén lakók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. szeptember 10-én (hétfőn) a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. telephelyén, (2490 Pusztaszabolcs Magyar utca 14.), túlméretes szállítmány rakodása és elszállítása történik.

A rakodás és a szállítás ideje alatt forgalomkorlátozás lép életbe. Az ideiglenes forgalomkorlátozás idején az útlezárásokat és a lakosság helyszíni tájékoztatását a Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület végzi.

Az ideiglenes forgalomkorlátozás tervezett időpontjai:

1. 9:00 - 15:00 óra között a Magyar utca a Rákóczi F. utca - Deák F. utca közötti útszakaszon a jármű forgalom nem engedélyezett.

Ezen a szakaszon ebben az időpontban a gyalogos forgalom a Polgárőrök biztosításával engedélyezett.

2. 13:30- 15:30 óra között a Magyar utca a Rákóczi F. utca - Adonyi út közötti útszakaszon a jármű forgalom nem engedélyezett.

Ezen a szakaszon ebben az időpontban a gyalogos forgalom a Polgárőrök biztosításával engedélyezett.

 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a túlméretes rakomány rakodása és szállítása során időbeni eltérések keletkezhetnek. Ezekről a Polgárőrök a helyszínen adnak tájékoztatást.

Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket.

 

Pusztaszabolcs, 2018. szeptember 6.

 

 

Csányi Kálmán s.k.

polgármester

KTI Közlekedéstudományi Intézet tájékoztatója új autóbuszjárat indulásáról Adony-Pusztaszabolcs-Besnyő között

Hír: 

Tisztelt Lakosság!

 

A 2018. május 7-én Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában megtartott 2018/2019. évi önkormányzati menetrendi egyeztetésen Csányi Kálmán polgármester úr részéről kérésként hangzott el a Pusztaszabolcs és Adony közötti autóbusz-közlekedés lehetőségének megteremtése, kezdetben hetente egyszeri alkalommal.  

 

A KNYKK Zrt. vizsgálata alapján, új autóbuszjárat szeptemberi iskolakezdéstől való közlekedtetését javasolta Igazgatóságunk, szerdai munkanapokon a délelőtti időszakban.

 

8234 Adony-Pusztaszabolcs-Besnyő elnevezéssel új autóbuszvonal kerül nyitásra 2018. szeptember 1-jétől, amelyen:

  • szerdai munkanapokon új autóbuszjárat közlekedik, amely Adony, kh. megállóhelytől indul 11:00 órakor és Besnyő, Rákóczi F.u. megállóhoz érkezik 11:23 órakor.
  • szerdai munkanapokon új autóbuszjárat közlekedik, amely Besnyő, Rákóczi F.u. megállóhelytől indul 8:40 órakor és Adony, kh. megállóhelyhez érkezik 9:03 órakor.

 

Sajtóközlemény a Képviselő-testület 2018. augusztus 29-i üléséről

Hír: 

A nyár utolsó testületi ülését hosszúnak tűnő szünet előzte meg. A Nyári Fesztivál előkészületei és programjai, a nyári szabadságok miatt ez már régóta megszokott dolog. Rendkívüli Képviselő-testületi ülésre sem került sor. Épp ezért nagyon sok napirendi pontot tárgyaltak, több pontot azonnal kellett tárgyalni, nem lehetett áttenni egy hónappal későbbre. Ennek hangot is adott több képviselő, akik szerint túl sok anyag került asztalra. Polgármester elmondta, hogy ezek folyamatban lévő ügyek, mindenről lehetett már tudni, hogy előbb-utóbb dönteni kell benne, s a bizottsági üléseken szóban tájékoztatta a jelen lévő képviselőket.

Napirendek előtt szóba került, a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola igazgatói posztjáról szóló tankerületi döntés. Polgármester úr hosszasan magyarázta, hogy a véleménye ellenére hoztak döntést, ő, mint az Önkormányzat vezetője nem állt módjában befolyásolni, sem tanácsolni sem a Kliknek, sem a Tantestületnek, Kocsis József Igazgató úr augusztus 13-i döntése után, hogyan alakuljon, és hogyan lenne a legjobb az igazgatói poszt megoldása. Hivatalos tájékoztató 2018. augusztus 27-én érkezett az Önkormányzathoz.

Szóbeli kiegészítést tett az augusztusi balonyi napokra utazott küldöttségtől Csányi Kálmán. Czöndör Mihály és Czöndör Mihályné Katalin a Balony és környékén végzett értéktári felmérésében kiemelkedő szerepet vállalt, ezért Balony község kitüntetésben részesítette őket a falunapon. A kitüntetést Matus Frigyes polgármester adta át.

Köszönetnyilvánítás

Hír: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata köszönetet kíván mondani Hambalgó Istvánnak és Papacsek Györgynek a Hagyományok Háza – termelői piac udvarának adományozott virágtartó ládákért és a virágok ültetéséért, a virágok gondozásáért. Munkájukkal hozzájárultak az új közösségi tér hangulatának kialakításához.

Pusztaszabolcs, 2018. augusztus 29.

Csányi Kálmán s.k.

polgármester

Oldalak