KTI Közlekedéstudományi Intézet tájékoztatója új autóbuszjárat indulásáról Adony-Pusztaszabolcs-Besnyő között

Hír: 

Tisztelt Lakosság!

 

A 2018. május 7-én Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában megtartott 2018/2019. évi önkormányzati menetrendi egyeztetésen Csányi Kálmán polgármester úr részéről kérésként hangzott el a Pusztaszabolcs és Adony közötti autóbusz-közlekedés lehetőségének megteremtése, kezdetben hetente egyszeri alkalommal.  

 

A KNYKK Zrt. vizsgálata alapján, új autóbuszjárat szeptemberi iskolakezdéstől való közlekedtetését javasolta Igazgatóságunk, szerdai munkanapokon a délelőtti időszakban.

 

8234 Adony-Pusztaszabolcs-Besnyő elnevezéssel új autóbuszvonal kerül nyitásra 2018. szeptember 1-jétől, amelyen:

  • szerdai munkanapokon új autóbuszjárat közlekedik, amely Adony, kh. megállóhelytől indul 11:00 órakor és Besnyő, Rákóczi F.u. megállóhoz érkezik 11:23 órakor.
  • szerdai munkanapokon új autóbuszjárat közlekedik, amely Besnyő, Rákóczi F.u. megállóhelytől indul 8:40 órakor és Adony, kh. megállóhelyhez érkezik 9:03 órakor.

 

Sajtóközlemény a Képviselő-testület 2018. augusztus 29-i üléséről

Hír: 

A nyár utolsó testületi ülését hosszúnak tűnő szünet előzte meg. A Nyári Fesztivál előkészületei és programjai, a nyári szabadságok miatt ez már régóta megszokott dolog. Rendkívüli Képviselő-testületi ülésre sem került sor. Épp ezért nagyon sok napirendi pontot tárgyaltak, több pontot azonnal kellett tárgyalni, nem lehetett áttenni egy hónappal későbbre. Ennek hangot is adott több képviselő, akik szerint túl sok anyag került asztalra. Polgármester elmondta, hogy ezek folyamatban lévő ügyek, mindenről lehetett már tudni, hogy előbb-utóbb dönteni kell benne, s a bizottsági üléseken szóban tájékoztatta a jelen lévő képviselőket.

Napirendek előtt szóba került, a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola igazgatói posztjáról szóló tankerületi döntés. Polgármester úr hosszasan magyarázta, hogy a véleménye ellenére hoztak döntést, ő, mint az Önkormányzat vezetője nem állt módjában befolyásolni, sem tanácsolni sem a Kliknek, sem a Tantestületnek, Kocsis József Igazgató úr augusztus 13-i döntése után, hogyan alakuljon, és hogyan lenne a legjobb az igazgatói poszt megoldása. Hivatalos tájékoztató 2018. augusztus 27-én érkezett az Önkormányzathoz.

Szóbeli kiegészítést tett az augusztusi balonyi napokra utazott küldöttségtől Csányi Kálmán. Czöndör Mihály és Czöndör Mihályné Katalin a Balony és környékén végzett értéktári felmérésében kiemelkedő szerepet vállalt, ezért Balony község kitüntetésben részesítette őket a falunapon. A kitüntetést Matus Frigyes polgármester adta át.

Köszönetnyilvánítás

Hír: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata köszönetet kíván mondani Hambalgó Istvánnak és Papacsek Györgynek a Hagyományok Háza – termelői piac udvarának adományozott virágtartó ládákért és a virágok ültetéséért, a virágok gondozásáért. Munkájukkal hozzájárultak az új közösségi tér hangulatának kialakításához.

Pusztaszabolcs, 2018. augusztus 29.

Csányi Kálmán s.k.

polgármester

Sajtóközlemény a helyi általános iskola igazgatóválasztásáról

Hír: 

Ezúton tájékoztatjuk a szülőket, hogy az Önkormányzat részére adott tájékoztató alapján a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola igazgatói kinevezése az alábbiak szerint alakul a 2018/2019. tanévben:

Igazgató: Gódi Katalin

Általános igazgatóhelyettes: Varga Gergely

Nevelési igazgatóhelyettes: Felker Sándor

 

Sikeres tanévet és jó munkát kívánunk az új intézményvezetőknek és a tantestületnek!

 

Pusztaszabolcs, 2018. augusztus 27.

 

Csányi Kálmán s.k.

polgármester

Képviselő-testületi ülés

MEGHÍVÓ

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. AUGUSZTUS 29-ÉN (SZERDÁN) 16.15 ÓRAKOR ÜLÉST TART

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)

Napirend-tervezet

Napirendek előtt:

Tájékoztató a két ülés közti eseményekről

Kérdések, interpellációk

Napirend 1. pontja

Fogorvosi feladatellátási szerződés felmondása

Napirend 2. pontja

Fogorvosi feladatellátási szerződés módosítása

Napirend 3. pontja

Termelői piac használata

Hír: 

Lakossági kérésre tájékoztatjuk a közösséget, hogy a Velencei úti (volt MÁV iskola) termelői piac elkészült. Azonban a használatbavételi engedélyre még várunk a Székesfehérvári Építésügyi Hatóságtól. Amíg ez nem érkezik meg, a termelői piac használatát nem tudjuk engedélyezni, hogy jogsértést ne kövessünk el. A jövő héten soron következő Képviselő-testületi ülésen a piac működési, nyitva tartási szabályzatát is tárgyaljuk, hogy a bérlést és a nyitva tartást is szabályozni lehessen. Kérjük a termelők és a lakosság türelmét, addig, amíg a papírmunkák, engedélyek el nem készülnek.

Pusztaszabolcs, 2018. augusztus 24.

Csányi Kálmán s.k.

polgármester

Tájékoztató az E.On gallyazás miatti fa hulladék elszállításáról

Hír: 

A városgondnokság a korábban levágott ágakat folyamatosan gyűjti, ott ahol, az ingatlan tulajdonosoknak nem sikerült felszámolni. Ha a városgondnokság segítségét kérik az elszállításban, akkor egy írásbeli nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a tulajdonos engedélyezi a kivágott/levágott fák elvitelét.

Többen érdeklődtek a Polgármesteri Hivatalnál, hogy miért nem megy gyorsabban a szállítás. Sajnos a Szabolcsi Nyári Fesztivál előkészületei miatt jelentősen megnőtt a városgondnokság munkája, illetve az egyetlen szállító jármű jelenleg javítás alatt áll. Az ágak, gallyak eltüzelését már elkezdték.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket, a megígért szállítási munkákat a lehető leghamarabb el fogják látni.

Pusztaszabolcs, 2018. augusztus 23.

 

Csányi Kálmán  s.k.

polgármester

Oldalak