Tájékoztató tűzgyújtási tilalomról

Hír: 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott tájékoztató alapján Fejér megye egész területén
2019. február 28. napjától határozatlan ideig tűzgyújtási tilalom került elrendelésre.

Kérjük, hogy a fentiek alapján Pusztaszabolcs kül-, és belterületén az avar és kerti hulladék, növényi hulladék és tarló égetését szíveskedjenek mellőzni.

dr. Nagy Éva
jegyző

Meghívó lakossági fórumra

MEGHÍVÓ

KEHOP-2.2.2-15-2015-00044
ÉSZAK-ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS-KEZELÉSI FEJLESZTÉS 2.
(ÉKDU2)

2019. FEBRUÁR 28. 16:00 óra, PUSZTASZABOLCS, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az „Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés
2. (ÉKDU2)” című projekt keretében Pusztaszabolcs város számára egy
korszerű, stabil működésű, elegendő hidraulikai és biológiai
kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telep létesítése jön létre.

Sajtóközlemény a 2019. január 30-i képviselő-testületi ülésről

Hír: 

A 2019. év új feladatokat ad a képviselőknek, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan előzetesen megtárgyaltak a bizottsági üléseken. A plusz munkát a közbeszerzési dokumentumokról és a pályázatokról való döntés adja a legtöbb esetben. A jelenlévő képviselők létszáma az ülés alatt változott, többen később érkeztek, s volt olyan is, aki a befejezés előtt elment.

Sajtóközlemény a 2019. január 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Hír: 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az önkormányzat pályázatot
nyújtson be a kiegyenlítő bérrendezési alapra, ill. hogy az illetményalapot 20 %-kal
megnöveli, 46 380,- Ft-ra.
Pusztaszabolcs, 2019. január 24.

Csányi Kálmán
polgármester

Oldalak