Sajtóközlemény a 2018.05.30-i Képviselő-testületi ülésről

Hír: 

A testületi ülések mostanában egyre nagyobb közönség előtt zajlanak. Úgy látszik, egyre több mindenkit érdekel, hogy az önkormányzat és hivatal munkájában milyen fontos döntések várhatóak. Remélhetőleg minél többen fognak érdeklődve részt venni a Képviselő-testület és a hivatal munkájának legfontosabb eseményén ezentúl is.

A napirendek előtt a polgármester úr megköszönte Kiss Kornélia nyugdíjba vonuló közművelődés- szervező munkáját, aki közel 11 évig állt városunk szolgálatában. Czöndör Mihály képviselő köszönetét fejezte ki a város virágosításában résztvevő lokálpatriótáknak, Papacsek Györgynek és a Tiszta Utak Élő Táj nevű civil szervezetnek.

A napirendi pontok előtt felvetett kérdések és interpellációk során szó esett a szemétszállítás problémáiról. A Dunanett Kft. cégvezetője a júniusi testületi ülésre fogják meghívni, a problémákat és panaszokat személyesen is el lehet majd mondani.

Nemzeti Összetartozás Napja

Tisztelettel meghívjuk Pusztaszabolcs Város lakosságát

 a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2018. június 4-én, 18 órakor az I. Világháborús emlékműnél

(Sport u. - Velencei út kereszteződés, szobor)

tartandó megemlékező műsorra és az azt követő koszorúzási ünnepségre.

Emlékező beszédet mond: Csányi Kálmán polgármester.

Kérjük, hozzon magával egy szál virágot!

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ

 

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. MÁJUS 30-ÁN (SZERDÁN) 16.15 ÓRAKOR ÜLÉST TART

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)

Napirend-tervezet

Napirendek előtt:

  • Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
  • Kérdések, interpellációk

Napirend 1. pontja

A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodatej program

Költözik a háziorvosi ügyelet

Hír: 

A központi háziorvosi ügyelet, amelyet az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás működtet Adony, Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Rácalmás, és Szabadegyháza lakosai részére, június 1-től új helyen várja az ellátásra szoruló betegeket.

A működtetés eddig a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központban működött, de a rendelés hamarosan átköltözik a társulás gesztor-településére, Adonyba.

Az érintett települések lakosai június 1. napjának 16 órájától sürgős esetben az adonyi központi háziorvosi ügyeleten kérhetnek segítséget az alábbi elérhetőségeken: – személyesen: 2457 Adony, Bajcsy-Zs. u. 5., valamint telefonon: (+36) 25/504-522.

www.duol.hu

Adony, Dunaújváros: egy-egy nap szünet a kormányablakban

Hír: 

Áramszünet, illetve informatikai karbantartás miatt a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi
Járási Hivatalának adonyi, továbbá a dunaújvárosi kormányablak ügyfélszolgálatán szünetel majd az
ügyfélfogadás.
Az adonyi kormányablakban (Adony, Rákóczi u. 21.) május 24-én, és június 13. napján áramszünet miatt szünetel az ügyfélfogadás áramszünet miatt.

A legközelebbi kormányablak címe: Dunaújváros, Október 23. tér
1. Telefonszám: 25/795-244. Az ügyfélfogadási idő ezen a napon 8 órától 18 óráig tart.

A dunaújvárosi kormányablakban (Dunaújváros, Október 23. tér 1.) június 4-én, hétfőn a NISZ Zrt. az
informatikai rendszer ütemezett karbantartását végzi, ezért e napon szünetel az ügyfélfogadás. A
legközelebbi kormányablak címe: Adony, Rákóczi u. 21. Telefonszám: 25/795-255. Az ügyfélfogadási
idő ezen a napon 7 órától 17 óráig tart.
Előre is köszönjük az ügyfelek megértését.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Elkészült az új urnafal a temetőben

Hír: 

A pusztaszabolcsi temetőben a héten elkészült az 16 helyes urnafal az Önkormányzat finanszírozásával. A közel 650 ezer forintba kerülő falat a Települési és Értéktárbizottság javaslatára készítette egy vállalkozó, abban a reményben, hogy ez a helyhiány problémáját meg fogja oldani és esztétikailag is hozzátesz a temetkezési helyünk hangulatához. Az urnafal bővítéséről a 174/2015. (IV.25.) Kt. határozatban, a Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának Gazdasági programjában is találkozhattunk már.

Sajtóközlemény a 2018.05.11-i közmeghallgatásról

Hír: 

Közmeghallgatás volt Pusztaszabolcson. Csányi Kálmán polgármester tájékoztatta a résztvevőket  a 2017. év legfontosabb önkormányzati eseményeiről, illetve, hogy 2018-ben milyen fontos események határozzák meg az önkormányzat ez évi feladatait.

Röviden kitért a 2017. év önkormányzati költségvetési összegeire. Törvényi kötelezettségeinek megfelelően tájékoztatta a hallgatóságot arról is, hogy 2017. évben az Önkormányzat a település környezeti állapotában javítása érdekében milyen beavatkozásokat tett, például az Erkel utcai szennyvízcsatorna kialakítása, komposztálási program támogatása, szemetes kukák cseréje közterületen, tűzgyújtási rend. felülvizsgálata (…) A tájékoztató elfogadása után a megjelent polgárok kérdéseket tehettek fel. A kérdések egy része a közterületek állapotára vonatkozott, közterületi füvesítés elkerítése, illetve magánterületeken található rendezetlenségek felszámolása volt a főbb téma.  De a gimnáziumi fahulladék tárolása, vagy az összedöntött vályogházak maradékáról is szó esett.

Eladó önkormányzati telkek az Akácfa utcában

Hír: 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pusztaszabolcson az Akácfa utcában az alábbi önkormányzati építési telkek megvásárolhatók:

- 1621/5 hrsz, 1459 m2, 
- 1621/6 hrsz, 1462 m2 
- 1609 hrsz, 1265 m2,
- 1604 hrsz, 1256 m2.

A jelentkezéseket írásban lehet beadni!

Cím: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat, Műszaki Osztály

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Oldalak