Sajtóközlemény a NIF Zrt-től

Hír: 

Tisztelt Önkormányzat!

 

A NIF Zrt.-hez beérkezett önkormányzati és lakossági megkeresésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

A NIF Zrt. beruházásában az E-P Konzorcium végzi az Ercsi elágazás - Pusztaszabolcs vonalszakasz fejlesztésének kivitelezését. Az állapotfelvételek elkészítése a Vállalkozó E-P Konzorcium szerződéses feladata, amit a konzorcium megbízásából a Green Secreter Kft. végez, erről a lakosságot a postaládákban elhelyezett szórólapokon kiértesítette. Ezúton is megerősítjük, hogy a postaládákban elhelyezett – mellékletben is megküldött – állapotfelmérésről szóló szórólapok tartalma valós és helytálló.

 

A GreenSecreter Kft. munkatársai az Ercsi elágazás - Pusztaszabolcs vonalszakaszon 2018.06.25-én kezdték meg a szállítási útvonalak mentén lévő ingatlanok szállítási útvonal felé eső külső fotó-dokumentációs állapotrögzítését. 2018.07.09-től a Sport utca, illetve Magyar utca vasút felőli oldalán lévő ingatlanoknál teljes körű (külső és belső) állapotrögzítés zajlik, amihez előzetes egyeztetés szükséges. Egyeztetés hiányában, a belső felvétel elkészítésére a GreenSecreter Kft. munkatársainak nem lesz módja.

 

A NIF Zrt. is felhívja a figyelmet a felmérés fontosságára, a későbbi vitás helyzetek elkerülése érdekében elengedhetetlen a hatáskörzetben lévő ingatlanok állapotfelvétele. Az állapotfelmérés elmaradása esetén a felmerülő későbbi kárigények bizonyíthatósága jelentősen megnehezül, így az esetleges kártérítési igények érvényesíthetősége nagymértékben csökken.

Az állapotfelmérésekről további részleteket a csatolt tájékoztatók tartalmaznak.

 

A Kelenföld – Pusztaszabolcs vasútvonal II. ütemének (Százhalombatta – Pusztaszabolcs korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése) beruházásairól honlapunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők:

https://nif.hu/projektek/2018/02/szazhalombatta-bez-ercsi-elagazas-bez-vonalszakasz-vasuti-palya-es-kapcsolodo-letesitmenyeinek-korszerusitese-pst-v040-08/

https://nif.hu/projektek/2018/01/vallalkozasi-szerzodes-kereteben-az-ercsi-elagazas-kiz-pusztaszabolcs-bez-vonalszakasz-vasuti-palya-es-kapcsolodo-letesitmenyeinek-korszerusitese-pst-v040-09/

 

Jelezzük továbbá, hogy a Százhalombatta – Ercsi elágazás, valamint az Ercsi elágazás - Pusztaszabolcs vonalszakasz fejlesztésének ideje alatt, a kivitelezést végző konzorciumok panaszirodát tartanak fenn. A kivitelezéssel, munkavégzéssel kapcsolatban további kérdéseikkel fordulhatnak bizalommal a panaszirodához is, ennek elérhetőségei a szórólapon is szerepelnek. A kivitelező az alábbi elérhetőségen keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek:

Tel.: +36 20 231 3542

E-mail: panaszv040@gmail.com

 

Ezúton kérjük és köszönjük a lakosság tájékoztatásában nyújtott segítségüket.

 

Üdvözlettel:

Kiss Boglárka

szóvivő

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

W:  www.facebook.com/nifzrt

 

Áramszünet lesz

Hír: 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy

2018. július 30-án és 31-én 8 órától várhatóan 16 óráig áramszünet lesz az alábbi utcákban és épületek területén:

Pusztaszabolcs: Akácfa u., Május 1. u., Diófa u. Hársfa u., Magyar u., Kodály u., Erkel u., Bartók u., Vörösmarty u., Petőfi u., Rákóczi u., Deák u., Adonyi u., Honvéd u., Köztársaság u., Szent István u., Kastély u., Vasút u., Szent Imre u., Arany J. u., Szabolcs liget, Velencei út 1., 4., Polgármesteri Hivatal, Sport u. 1-13., 2-20, Posta, MÁV vasútállomás, MÁV járműjavító, Kollégium, Agrár Zrt., Stadler Járműjavító, Keverőüzem, M6 hírközlő, Harmatos puszta területén.

 

2018. augusztus 1-jén 8 órától várhatóan 16 óráig áramszünet lesz az alábbi utcákban és épületek területén:

Pusztaszabolcs: Gépállomás u., József A. u. 3-14., 6-22., Sport u. 15-25., Velencei u., Szabolcs Liget Egészségház, Rendőrség, Mentőállomás, DRV Vízmű, Invitel Zrt. Virág u., Árok u., Ady E. u., Mátyás kir. u., Iskola u. Heitz Élfurnér Művek, Lédem 2000 Kft., Kossuth L. .u., Dobó I. u., Széchenyi I. u., Szilágyi Erzsébet u., Béke u., Zrínyi u., Kiss E. u., Telenor torny, Rövid u., Malév LRI, TSZ Szárító.

Megértésüket és türelmüket kérjük.

 

Nyári diákmunka 2018-ban is

Hír: 

Önkormányzatunknál nyári diákmunkára nyílik lehetőség 2018. augusztus 01. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban, 16-25 éves, nappali tagozatos diákok részére. Várható munkakörök: Szabolcs Nyári Fesztivál rendezvényen való segítség (pakolási munkák, szemétszedés, hostess-feladatok, stb), önkormányzati területeken és önkormányzati intézményeknél karbantartási feladatok, szkennelés, fénymásolás, borítékolás stb, napi 6 órás munkarendben.
Jelentkezni az alábbi feltételekkel lehet:
1. Dunaújváros Munkaügyi Kirendeltségen (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/a.) nyilvántartásba veteti magát. (szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító, TAJ kártya, diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás)
2. A Munkaügyi Kirendeltségen kapott közvetítőlappal felkeresi a Polgármesteri Hivatal (2490 Psz., Velencei út 2.) 2. számú irodájában Karácsonyné Haiter Ilona ügyintézőt.
3. Orvosi alkalmassági vizsgálat után munkaszerződést köt az önkormányzattal. (18 éven aluli diákok esetén a szülő vagy gondviselő írja alá a szerződést)
Önkormányzatunknak 8 diák alkalmazására van lehetősége, ezért a munkaszerződéseket jelentkezési sorrendben tudjuk megkötni.

Polgármesteri tájékoztató aluljáró ügyben

Hír: 

2018. június 20-án, szerdán volt egy fórum a vasútfejlesztésről. A beruházó és a kivitelező tájékoztatta az érdeklődőket az elvégzendő munkákról és annak ütemezéséről. Minden hozzászóló (magam, mint polgármester, a jelenlévő képviselők és lakosok) egyértelmű és határozott véleményként fogalmazta meg, hogy szükség van egy nem szintbeli vasúti átjáróra (aluljáróra). Elfogadhatatlan számunkra, hogy az EU források csökkentése miatt kimaradjon a beruházásból ez a Pusztaszabolcsnak létfontosságú fejlesztés. Sajnos már 2017 elejétől sejthető volt, hogy EU forrásokból nem valósulhat meg az aluljáró és a hozzá kapcsolódó elkerülő út, azonban erről az önkormányzat 2018 márciusáig nem kapott hivatalos tájékoztatást az érintettektől.
A fórumon kiderült, hogy az aluljáró építésének tervei elkészültek (!!!), ez alapján a közbeszerzési eljárásba is belekerült. A kivitelezőnek ezért az aluljárót meg kell építeni, ha az állam a pénzügyi fedezetet biztosítani tudja. Most már „csak” az a feladat, hogy a döntéshozók pozitívan ítéljenek az összeg biztosításáról. Nem lesz könnyű ezt elérni, de az ügyben már több lépést is tettem!
Ezért fordultam levélben korábban a miniszterelnökhöz. Az utóbbi egy hétben a NIF igazgatójához írtam levelet, amelyben arra kértem választ, hogy a kormánynak meddig kell dönteni a pénzügyi fedezet biztosításáról, hogy még a fejlesztésben valóban benn is maradjon az általunk óhajtott aluljáró. Levelet írtam a minisztériumba, hogy település ragaszkodik a helyi építési szabályzatban (HÉSZ-ben) szereplő aluljáróhoz. A városunk lakóinak érdekében az önkormányzat nem kívánja módosítani HÉSZ-t. Továbbra is ragaszkodunk az aluljáró megépítéshez!

 

Sajtóközlemény a 2018.06.27-i képviselő-testületi ülésről

Hír: 

A szerdai testületi ülésen nyolc képviselő vett részt és számos a napirendi ponthoz kapcsolódó meghívott vendég érkezett. A lakosság részéről inkább a Dunanett Kft. személyes megjelenése váltott ki érdeklődést.

A jelenlévők először meghallgatták a Dunanett Kft. (szemétszállítás új szolgáltatója) vezetőjének tájékoztatóját és a képviselők mellett a lakosság is kérdezhetett, elmondhatta panaszait és észrevételeit az új szolgáltatónak

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. JÚNIUS 27-ÉN (SZERDÁN) 16.15 ÓRAKOR ÜLÉST TART

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)

Napirend-tervezet

Napirendek előtt:

  • Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
  • Kérdések, interpellációk
  • Dunanett Kft. ismertetője

Napirend 1. pontja

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA

A beruházó NIF Zrt. és a kivitelező E-P Konzorcium LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT tart az
Ercsi elágazás – Pusztaszabolcs vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó
létesítményeinek korszerűsítése, valamint a Százhalombatta – Pusztaszabolcs
vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kiegészítő tervezési,
valamint kivitelezési munkái tárgyú beruházások kapcsán, amelyre tisztelettel meghívja
az érdeklődőket.

Helyszín: Pusztaszabolcs, Művelődési Ház
Cím: 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.
Időpont: 2018. június 20. 17:00

E.On hálózatépítési munkák okozhatnak fennakadást

Hír: 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy társaságunk 2018. június 11-én Pusztaszabolcs Kastély u. 5. szám villamos energia ellátási munkálatokat végzünk.

A munka kezdésének várható ideje 2018. június 11. 8 óra 30 perc.

A hálózat építés során munkagépeink kisebb fennakadást okozhatnak a Kastély utcában, ezért elnézésüket kérjük.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt

Búza tér 8/a.

H-7602 Pécs

www.eon-hungaria.com

Oldalak