Movember

A Napraforgó Klub (Rákellenes Liga pusztaszabolcsi szervezete) szervezésében idén már 3. alkalommal szervezik meg
a kék sétát, mely a férfiak számára is kiemelten fontos rákszűrési vizsgálatokra hívja fel a figyelmet. A felvonulás a Polgármesteri Hivataltól indul 9 órakor és egy közös beszélgetéssel zárul a Művelődési Házban.
A szervezők kérik, hogy aki részt vesz a sétán, viseljen valamilyen kék színű ruhát, ezzel is hangsúlyozva a férfi egészség és szűrővizsgálatok fontosságát.

Sajtóközlemény a 2018. október 17-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Hír: 

A két hete született döntés folyományaként a II. és a III. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejére vonatkozó módosítást elfogadta a Képviselő-testület.

A TOP-2.1.2.-15-FE1-2016-00002 számú „Zöld város” projekt kialakításához a 701/5. hrsz-ú és a 701/4. hrsz-ú ingatlant megvásárolja az önkormányzat összesen 6 m Forintért, melyből 5 m Forintot a pályázat biztosít. Az ezen felül felmerülő költségeket az önkormányzat állja.

A Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése tárgyában a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a vállalkozási szerződés tervezetét a Képviselő-testület újból elfogadta. A beruházás előkészítése így megkezdődhet, melynek keretében az iskola energetikai hatékonysága jelentősen nőhet, és az általános iskola felújításához kapcsolódó beruházáshoz is szorosan illeszkedik.

Azért, hogy az Egészségügyi Centrum kivitelezési munkálatai is elkezdődhessenek, a Képviselő-testület elfogadta az ajánlattételi felhívást és a vállalkozói szerződés tervezetet. A közbeszerzési eljárás megindulhat, hogy megfelelő kivitelezőt találhasson az Önkormányzat a beruházás kivitelezéséhez. Szintén az Egészségügyi Centrum kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület elfogadta, hogy az alábbi gazdasági szereplőket hívják meg a közbeszerzési eljárásba: E-Kovács Bau Kft., Noble Mérnöki Szolgáltató Kft., MAVA-PLAn Kft., Gázmodul-Weisz Kft., Brettohouse Kft.

 

Pusztaszabolcs, 2018. október 25.

Csányi Kálmán

polgármester

Sajtóközlemény a 2018. október 10-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Hír: 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a fogorvosi feladatok ellátását a Galaxy-Dent Kft. 2019. január 1. napjától átvállalja. Előzetesen hozzájárult, hogy a fogorvosi praxist dr. Yazdizadeh Aydin megvásárolja. Ennek érdekében az előszerződés aláírására felhatalmazza Csányi Kálmán polgármestert a testület.

A II. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítő orvosként dr. Egyed Péter háziorvost bízták meg a feladatok ellátásával. A helyettesítési rendelési idejét a feladatellátási szerződés tartalmazza.

Pusztaszabolcs, 2018. október 25.

Csányi Kálmán

polgármester

Ünnepi megemlékezés és a Termelői piac megnyitása

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt az 1956. évi forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából

2018. október 23.-án (kedd) 9.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal épületénél és a Termelői piacnál

(2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2., és a Hagyományok Háza, volt MÁV Iskola)

tartandó ünnepi műsorra, koszorúzási ünnepségre és azt követően a termelői piac ünnepélyes átadására.

A műsor:

9.00: Szabolcs Vezér Szakgimnázium és Szakközépiskoladrámacsoportjának megemlékező műsora:

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2017. évben módosításra került, mely módosítás 2018. január 1. napjától lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt (kút), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi a lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban és az engedély megadásának feltételeit biztosítja.

 

Tájékoztatás

Hír: 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. október 12.-én (pénteken) 16 óráig tart ügyfélfogadási napot.

A Polgármesteri Hivatal 2018. október 13.-án (szombaton) zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

dr. Nagy Éva

jegyző

Az aradi vértanúkra emlékezünk

Hír: 

Ma délután 15 órakor a Kaszárnyafutás keretében koszorúzással emlékezünk az aradi vértanúkra az I. Világháborús szobornál. A nemzet gyásznapján, a magyar nemzet szabadságáért és szuverenitásáért életüket is feláldozó aradi vértanúkra emlékezünk. Az 1848-1849-es szabadságharc leverését követően 1849. október 6-án végeztek ki 13 honvédtábornokot, és Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019

Hír: 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. címmel indul pályázati lehetőség a felsőoktatásban részt vevő diákok segítésére. A tavalyi évben összesen 470.000 Ft támogatást tudott nyújtani az Önkormányzat 14 diáknak. Az idei évben 500.000 Ft-os előirányzat lesz a pályázatra, mely 2018. október 5.-étől kerül kiírásra.

A pályázati dokumentumok itt tölthetők le: BURSA HUNGARICA "A", BURSA HUNGARICA "B"!

Oldalak