Tájékoztató a Helyi Önkormányzati Választásról

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztató a Helyi Önkormányzati Választásról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában foglaltak alapján Pusztaszabolcs Helyi Választási Bizottságába az alábbi személyeket választotta meg:

Wasser Attila tag, Adorjánné Bozsódi Irén tag, Ádám László tag, Klein Éva Teréz póttag, Zserdin Balázs póttag.

Az önkormányzati választás napja 2019. október 13. vasárnap. Szavazni 2019. október 13-én (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig személyesen lehet, a lakcímre postázott értesítőben megjelölt lakóhely szerint kijelölt szavazókörben.
A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket öt évre választjuk meg.
Külön szavazólap szolgál a települési képviselők, a polgármester, a megyei önkormányzat választására.
Pusztaszabolcson a következő szavazólapokon lehet szavazni:
• polgármesteri
• egyéni listás
• megyei listás

Szavazás
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. Pusztaszabolcson maximum 8 jelöltre szavazhat.
A választási eredmény megállapítása
Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, úgy őt törölni kell az egyéni listáról, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

A szavazólista sorrendje a sorsolás után a következő:

Egyéni listás képviselőjelöltek:

1. Báldy Katalin
2. Hamar Dávid Zsolt
3. Dr. Egyed Péter
4. Szajkó János
5. Majda Benedek Sándor
6. Tüke László
7. Csiki Szilárd
8. Pupp József
9. Kátai György
10. Derecskei László Zoltánné
11. Hambalgó László
12. Hertelendy Gábor
13. Erdélyi Gergő Ferenc
14. Sztupa József
15. Sztupa Gergely
16. Ábrahám László Péter
17. Kovács Dénes
18. Horváth Zoltán
19. Kovács Beáta

Polgármester jelöltek:

1. Csányi Kálmán
2. Simonné Zsuffa Erzsébet

A pusztaszabolcsi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottsága a következő lesz a választás napján:
1. sz. szavazókör (Manóvár Óvoda, Pusztaszabolcs, Velencei út 65.)
Tóthné Engert Melinda elnök
Szekula Istvánné elnökhelyettes
Dobrán Anikó tag
Aszalós Dezső Géza – megbízott tag (Szajkó János)
Nagy Eszter – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Mester Józsefné – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Neikl-Ladány Ágnes – megbízott tag (Csiki Szilárd)
Kovács Zoltán Imre – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Kovács László – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Borzas Imréné – megbízott tag (Demokratikus Koalíció)

2. sz. szavazókör (Polgármesteri Hivatal, Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
Lencsés Anna elnök
Erdélyi Attila elnökhelyettes
Tomasek Eszter tag
Lepsényi János Róbert – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Nagy Gyula Sándor – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Kósáné Hujber Katalin Mária – megbízott tag (Demokratikus Koalíció)
Sándor Eszter – megbízott tag (Szajkó János)
Sági Imre – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Pergelné Szilágyi Márta Mónika – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Németh Johanna Mónika – megbízott tag (Demokratikus Koalíció)

3. sz. szavazókör (Könyvtár és Művelődési Ház, Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.)
Battyányi Irén elnök
Horváth Lajosné elnökhelyettes
Winkler Lászlóné tag
Méder Attiláné – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Neickl Ferenc – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Hosszú Gyöngyi – megbízott tag (Demokratikus Koalíció)
Szabó Ramóna Flóra – megbízott tag (Demokratikus Koalíció)
Novák Barnabásné – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Kovács Anikó – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Kovács Attila György – megbízott tag (Szajkó János)

4. sz. szavazókör (Zsiráf Óvoda, Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.)
Rigetiné Kósa Julianna elnök
Jónásné Kovács Bernadett elnökhelyettes
Sáfri Alexandra tag
Kovács Dénesné – megbízott tag (Szajkó János)
Baloniné Szűcs Éva – megbízott tag (Szajkó János)
Hanczik Anna – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Szépi István Márton – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Szigeti Róbertné – megbízott tag (Demokratikus Koalíció)
Virágné Gyermán Brigitta – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Horváth Ibolya – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Laurinyecz Katalin –megbízott tag (Csiki Szilárd)

5. sz. szavazókörzet (József A. Ált. Isk., Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.)
Nagy Violetta elnök
Milvius Attila elnökhelyettes
Szente Erika tag
Polákovicsné El Khabara Zsuzsanna – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Kiss Csilla – megbízott tag (FIDESZ-KDNP)
Szabó Péter – megbízott tag (Demokratikus Koalíció)
Szőke Józsefné – megbízott tag (Szajkó János)
Tremli Gábor György – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Felkel Sándor – megbízott tag (Simonné Zsuffa Erzsébet)
Erdélyi Ferenc – megbízott tag (Csiki Szilárd)

Pusztaszabolcs, 2019. október 10.