Sajtóközlemény a 2019. augusztus 28-i képviselő-testületi ülésről

Egy perces néma csenddel tisztelegtek a jelenlévők Szőke Erzsébet néhai alpolgármester tiszteletére, kinek aznap délelőtt volt a búcsúztatása a pusztaszabolcsi temetőben.

Csányi Kálmán polgármester beszámolt a két ülés közti eseményekről.
Kérdések és interpellációk során az alábbi témákat érintették:

17 napirendi pontban hoztak döntést a képviselők:

- A Helyi Választási Bizottság tagjait választották meg az október 13-i helyi önkormányzati választás miatt. (Wasser Attila, Adorjánné Bozsódi Irén, Ádám László). A tagok esküjüket a képviselő-testület előtt letették. A polgármester a leköszönő elnöknek, Kőkuti Lászlónénak megköszönte a munkáját.
- Az Önkormányzat 2019 évi költségvetés módosításait követve hónapról- hónapra el fogadják a rendelet módosítását.
- A 2019. év első félévének költségvetéséről szóló tájékoztatót elfogadták.
- A városi Óvoda és Bölcsőde csoportszámát és csoport létszámát nem változtatják.
- A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény éves szakmai programját elfogadta a Képviselő-testület.
- A Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány támogatást kért a 2020-as Szabolcsi Kincses Kalendárium kiadásához.
- A Városi Egészségnapot a Napraforgó Klub szervezi, a szűrővizsgálatok finanszírozásához segítséget kért az Önkormányzattól.
- A református Egyházközség táboroztatásához szükséges támogatást kért az Önkormányzattól, melyet megadtak.
- A Települéfejlesztési és Értéktár Bizottság 2019. első félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadta a Képviselő-testület.
- Megegyezés született a helyi személyszállításról, a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlatot fogadta el a testület.
- A Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére van szükség az ASP központi rendszer bevezetése miatt megnövekedett plusz feladatok miatt és a jövő évben kialakítandó ügyfélszolgálat megszervézéhez.
- Döntöttek arról, hogy a Felsőcikolai Víziközmű Társulat megalakulásakor az önkormányzati tulajdonú 3 db ingatlan képviseletét a polgármester látja el.
- Értékbecslés alapján 550 eFt-ért eladja az Önkormányzat azt az ingatlant Felsőcikolán, amelyet 2018. elején vásárolt, a telek megosztásával új ingatlant alakított ki.
- A Sport utcai önkormányzati tulajdonú üzletek bérlésére volt pályázat kiírva. Egy érvényes pályázat érkezett be a 2. számú üzletre, melyet elfogadtak. Az 1. számú üzlet újra pályázatásáról is döntöttek a képviselők.
- A Drv. Zrt Gördülő Fejlesztési Terv felülvizsgálatát elfogadták.
- A Velencei úti orvosi rendelő kertjének átalakítását elfogadta a testület. 10 autó számára murvás parkolót alakítanak ki, hogy csökkentsé a rendelési idő alatti főúton való torlódást. A kivitelezés költsége több, mint 2,5 m Ft.
- Az önkormányzati lakóingatlanok bérbeadásáról zárt ülésen döntöttek a pusztaszabolcsi képviselők.

Pusztaszabolcs, 2019. augusztus 29.

Csányi Kálmán
polgármester