Házi szociális gondozói munkakör

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Házi szociális gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása az idős, beteg ember saját otthonában az 1993. évi III. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a végrehajtási rendelet alapján ( személyi gondozás, szociális segítés).
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Munkaruha juttatás és a munkavégzéshez kerékpár.

Pályázati feltételek:
-Középfokú képesítés, 1/2000. SzCsM rendeletben foglaltak szerint,,
- Házi segítségnyújtásban, idősek ellátásában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
-Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén csatolandó)
Elvárt kompetenciák:
-Kiváló szintű empátia-és problémamegoldó készség, önálló munkavégzés, jó együttműködési készség,,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt, a 06/25/272-270 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 538/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Házi szociális gondozó.
Személyesen: Adorjánné Bozsódi Irén, Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Pusztaszabolcs Város Honlapja - 2019. július 5.