Családsegítő munkakör

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Családsegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt, a 06/25/272-270 -os telefonszámon.