Házi szociális gondozói munkakör

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
2490. Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. pályázatot hirdet házi szociális gondozói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör betölthető legkorábban: 2019. július 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt személyesen az intézmény székhelyén, vagy a 25/ 272-270-es telefonszámon.