Sajtóközlemény a 2019. május 10-i közmeghallgatásról

A díszteremben tartott közmeghallgatáson 6 képviselő vett részt. Új napirendi pontként határozatot kellett hozni Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának költségvetési határozatának módosításáról a Magyar Államkincstár kérésére.
Ezután bemutató segítségével részletes tájékoztatást adott a polgármester a tavalyi év várospolitikai eseményeiről.

Kitért a személyi változásokra, a közművelődési és az általános iskolai intézményvezetők kinevezésére, a háziorvosi körzetek és a fogorvosi körzet esetében a változásokról, a feladatellátás biztosításáról és az ezzel járó döntésekkel kapcsolatos munkákról. A fogorvos biztosítása érdekében a régi fogorvostól vissza kellett vásárolni az épületet és az eszközöket, amely közel 10 millió Forintba került az Önkormányzatnak.
Elmondta, hogy a 2018. évet a különböző pályázatok megvalósítása foglalta el. A Polgármesteri Hivatal felújítása, a csapadékelvezető árkok rendbetétele, a termelői piac, az Egészségügyi Centrum II. üteme két pályázatot is érintett, az általános iskola felújítása is szintén 2 pályázat összehangolását igényli. A Zöld Város projekt előkészítése folyik jelenleg.
Elmondta, hogy Mosóczi László államtitkár úrtól azt a szóbeli tájékoztatást kapta, hogy elindítják a tervezési folyamatot a közúti felüljáró kialakításával kapcsolatban. Az előkészítési munka 2-3 év lehet.
Kátai György felszólalásában megjegyezte, hogy kevés a megjelentek száma. Jó hír, hogy megoldódhat a 3. orvos problémája, szükség lenne az Általános Iskolai intézményvezetői gondok rendeződésére. Megkérdezte, miért lett a Zrínyi utca leaszfaltozva, és miért nem az Akácfa utcára, melyre a forgalom terelődik a vasúti lezárások miatt.
Csányi Kálmán, polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs hatásköre az iskola vezetőjéről dönteni. Azonban olyan személy szükséges, akinek megvan a megfelelő végzettsége. A vasút fejlesztést végző kivitelező nyár végén ígéretet tett az Akácfa utca aszfaltozására, de „visszatáncoltak” és ez csak a Zrínyi utca aszfaltozása után, idén derült ki. Tervezi, hogy a testülettel megtárgyalják a Május 1. utca és az Akácfa egyirányúsításának lehetőségeit, és hogy az Adonyi útról ne tudjanak bemenni ebben a 3 hétben a nagy össztömegű járművek. Kérte a kivitelezőt, hogy legalább a kátyúzást végezzék el.
Szajkó János meg volt elégedve a polgármester úr bemutatójával, de hiányolta a magán személyek udvarán elhelyezett szemetekkel kapcsolatos tájékoztatást. Megjegyezte, hogy a polgármester urat nem kell hibáztatni a vasútfejlesztéssel kapcsolatban, hiszen azt megszavazta az előző testület. Ő neki ezt kell képviselnie. Bízik benne, hogy megvalósul a felüljáró. Ha kell, forduljanak Brüsszelhez.
Bene Norbert aggodalmát fejezte ki, hogy a konténerlakások az ő ablakuk alá lesznek kihelyezve.
dr. Nagy Éva, jegyző tájékoztatta, őket, hogy a szemétlerakás ügyében részletes tájékoztató lesz a következő testületi ülésen. A konténerlakásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy kétféle eljárás folyik ezzel kapcsolatban. Bár a Polgármesteri Hivatalnak ebben a kérdésben nincs hatásköre, építésfelügyeleti eljárást hajtott végre, helyszíni szemlét tartott az Építésügyi Hatóság, erről az eredmény még nem született meg. Elmondta, hogy a gyümölcsös üzemeltetője szálláshelyet akar létrehozni, ezt be kellett jelentenie a hatóság felé. Ezekkel kapcsolatosan várja a visszajelzéseket. A tulajdonosokkal beszélt, mindent szabályosan akar véghez vinni. Elmondta, hogy ezek az emberek több éve itt vannak elszállásolva.

Csányi Kálmán polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szakhatóságok a polgármestertől nem kértek állásfoglalást. Elmondta, hogy megérti az aggodalmakat, ő sem örülne, ha a szomszédságában megjelennének. Reméli, ha mégis megépül ez a szállásadás, akkor sem történik semmi olyan, amivel bárkit hátrány érne.
Pusztaszabolcs, május 14.
Csányi Kálmán
polgármester