Sajtóközlemény a 2019. április 24-i képviselő-testületi ülésről

A képviselő-testületi ülés szokásokhoz híven a hónap utolsó szerdai napján kezdődött. A meghívott vendégek betöltötték szinte a termet. Az ülés 8 képviselővel zajlott. Zárt ülés nem volt.

A két ülés között történt eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadták a képviselők.
A kérdések és interpellációk a következő témákat vetették fel: stratégiai célok, fejlesztések, főleg a „családsegítő központ” lehetséges átépítéséről, a Széchenyi u.-i konténerlakásokkal kapcsolatos önkormányzati és hatósági feladatokról, a magánterületen megjelenő szeméttárolásról, az utcakép rontásáról, szabálysértésekről, a képviselő-testületi meghívók nyilvánosságáról, és kolléganőnk, Márkus Kinga távozásáról, kinek megköszönték eddig munkáját.

Első napirendi pontként a közcélú vízgazdálkodási feladatokról, és az árkok tisztításáról számolt be Dr. Megulesz Gabrilla Dunaújvárosi Vízi Társulat ügyvezető igazgatója. A szerződés módosítást elfogadta a testület.

A Sport utcai üzletekre vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonoskén vállalta az elektromos vezetékek kicserélést, és a bérlőt felmentette az üzlet bérleti díja alól, amíg az érintésvédelmi megfelelőség nem lesz meg.

A helyi közrend és közbiztonság helyzetéről szóló részletes tájékoztató elfogadta a testület. Az Adonyi Rendőrőrs Parancsnokság új megbízott parancsnoka, Sztojkó Sándor is bemutatkozott a város vezetőinek.

A rászoruló gyermekek 2019. évi intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatását jóváhagyta a testület.

A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2018. évi szakmai munkájának értékeléséről beszámolót a Humán Bizottság részletesen tárgyalta. Adorjánné Bozsódi Irén intézményvezető részletes tájékoztatást nyújtott, így a Képviselő-testület azt elfogadta.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására volt szükség, főképp az OTP Bankkal kötött hitelszerződés frissítése miatt, és azért, mert a kiadási előirányzat nevét is módosítani kellett. A köztéri padokhoz szükséges több szemetest kihelyezni, hogy tisztán lehessen tartani a köztereket.

Földbérleti szerződés módosítására is szükség volt, hogy hosszú távú veteményt ültethessen a földgazda.

A Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának 2019. évi munkatervét elfogadták a Képviselők.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirendi pontnál a Pénzügyi Bizottság által kiegészített határozatot fogadták el, mely arról szól, hogy az összes határozatról készüljön egy tájékoztató, hogy végrehajtotta-e a Polgármesteri Hivatal.

Dr. Nagy Éva, jegyző javaslatot tett az Európa Parlament választás kapcsán a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására, melyet elfogadott a Képviselő-testület.

Épület feltüntetés miatt, kellett felhatalmazni a polgármestert, hogy a telekegyesítés megtörténhessen a Zöld Város c. projekt megvalósításához.

Cikolai telekegyesítésről és telekalakításról döntöttek utolsó napirendi pontként a képviselők.

Pusztaszabolcs, 2019. április 26.

Csányi Kálmán
polgármester