Családsegítő munkakör

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A család-és gyermekjóléti szolgálatnál végzendő családsegítői feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. törvény és a III. törvény alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, szociális alapvégzettség: szociális munkás, szociálpedagógus,,
 Családsegítés, gyermekvédelem területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén csatolandó)
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű empátia-és problémamegoldó készség, önálló munkavégzés, jó együttműködési készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ( másolat, eredeti sikeres felvétel esetén). Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn az 1997. évi XXXI. tv. 15 § (8) be. szerint kizáró ok.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 13. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt, a 06/25/272-270 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 260/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
 Személyesen: Adorjánné Bozsódi Irén, Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Pusztaszabolcs Város honlapja - 2019. április 5.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 5.