Házi szociális gondozói munkakör

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
2490. Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.
pályázatot hirdet
házi szociális gondozói munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
• határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
• Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
• Pusztaszabolcs Város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása az idős, beteg ember saját otthonában az 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a végrehajtási rendeletei alapján (személyi gondozás, szociális segítés).

Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatások a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény alapján.
Egyéb juttatás:
• Munkaruha

Pályázati feltételek:
• középfokú szakképesítés az 1/2000. SzCsM rendeletben foglaltak szerint
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• szakmai alkalmasság
• 1-3 év szakmai gyakorlat (szociális vagy egészségügyi terület)
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén csatolandó)

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű empátiás készség, segítőkészség, emberszeretet, terhelhetőség, rugalmasság, jó szervezőkészség, jó konfliktuskezelési készség, együttműködési készség és legyen „csapatjátékos”.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, eredeti sikeres felvétel esetén).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör betölthető legkorábban: 2019. május 13.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 03.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Bozsódi Irén nyújt személyesen az intézmény székhelyén, vagy a 25/ 272-270-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen: 2490. Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.
• Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2490. Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.).

A pályázati kiírás közzétételének helye:
• Pusztaszabolcs Város honlapja: www.pusztaszabolcs.eu