Sajtóközlemény a 2019. március 27-i képviselő-testületi ülésről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 8 képviselővel ülésezett. A két ülés közt történt eseményeket tárgyalták először. Több szóbeli kiegészítést is kellett tenni az írott anyaghoz képest. A kérdések és interpellációk közben érkezett telefonon az értesítés, hogy robbanószert találtak a vasúti építkezés során és felkérték a polgármestert, hogy intézkedjen egy esetleges evakuálás helyszínének biztosításáról a Magyar u. –i lakók részére. A késői esti órákig nem lehetett tudni, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, majd azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a gránátokat elvitték, nem történt semmi rendkívüli az ijedtségen kívül.
A napirendi pontok a következőek voltak:

-A helyi szociális szolgáltatás és a bölcsődei ellátás térítési díjait felülvizsgálata a testület, a díjakon nem változtatott.

-Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés rendeletet a Belügyminisztérium bérkompenzációja miatt kellett módosítani. De a gyerekétkeztetést is finanszírozni kell az Önkormányzatnak az állami támogatáson felül. A pályázatok finanszírozásában is történt részleges módosítás, emiatt a költségvetést is módosítani kell.

-A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló határozatot módosítani kellett a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata alapján, valamint a költségvetésben is módosították ez miatt az előirányzatokat.

-Az önkormányzata 2019. január 1-től csatlakozott a központi ASP elektronikus ügyintézését biztosító rendszerhez. Ehhez főként a helyi adóügyek miatt elektronikus ügyintézési szabályzatot és ehhez tartozó rendeletet alkottak. Az ASP segítségével az online ügyintézések gördülékenyebbek lesznek.

-Magyarország címerének és zászlajának használatáról a testület 2011. óta még nem alkotott rendeletet, ezért a Fejér Megyei Kormányhivatal kérésére ezt tegnap megalkották.

-A 2018-ban beszedett adókról és adóhátralékokról szóló részletes beszámolót elfogadták a képviselők.

-A Könyvtár 2018. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta a testület, de a 2019-es évi munkatervet a Vörösmarty M. Könyvtár módszertani ajánlata miatt annak átdolgozása szükséges, ezért ezt elnapolták.

-Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az idei évben is támogatást kíván nyújtani az Önkormányzat a Rákóczi Szövetségnek. Az idei évben 3 fő balonyi és 11 fő kisiratosi testvér-települési diák támogatására 140 ezer forint egyszeri támogatást ad Pusztaszabolcs.

-A városgondnokság részletes beszámolóját a tavalyi évben térítési díj ellenében elvállalt munkáiról a Képviselő-testület elfogadta.

-A Szabolcs Híradó nyomdai kivitelezési szerződésének meghosszabbításáról azzal a kiegészítéssel fogadta el a testület, hogy a fotók minőségén a nyomda javítani fog.

-Önkormányzati ingatlan hosszú távú bérléséről döntöttek a képviselők, a telek bérleti díját évente felülvizsgálják.

-A Velence-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászorulókért Alapítvány támogatási kérelmét nem szorgalmazta a testület.

-Az óvoda felvételi körzethatára továbbra is a megegyezik Pusztaszabolcs közigazgatási határaival.

-A NEAK a háziorvosi körzetekről és a helyettesítésekről szóló feladat-ellátási szerződést ismét megvizsgálta és javítást javasolt az alapszerződésben, hogy a szerződési dátumok egyezzenek. Ezt a Képviselő-testület elfogadta.

-A helyi buszjárat szerződésmódosítására is szükség volt, a közbeszerzésben lévő vállalkozó kérésére az éves díj emelésének érdekében. dr. Szűcs Gábor közbeszerzési jogi szakember felhívta a figyelmet, hogy a vállalkozói díjat maximálisan 10% emeléssel lehet megváltoztatni. Ezért a képviselők a 10%-os díjemelés mellett döntöttek.

-Pusztaszabolcs Településfejlesztési Tervét a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan elfogadta a képviselő-testület és felkérte a polgármestert, hogy továbbítsa a megyei közgyűlés elnöke, dr. Molnár Krisztián számára.

Pusztaszabolcs, 2019. március 28.

Csányi Kálmán
polgármester