Meghívó képviselő-testületi ülésre

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. MÁRCIUS 27-ÉN (SZERDÁN) 16.15 ÓRAKOR
ÜLÉST TART

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)

Napirend-tervezet

Napirendek előtt:
- Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
- Kérdések, interpellációk

Napirend 1. pontja
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának és a bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának felülvizsgálata

Napirend 2. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Napirend 3. pontja
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslata Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan

Napirend 4. pontja
A helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló rendelet megalkotására

Napirend 5. pontja
Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotására

Napirend 6. pontja
Az adózás és adóhátralékok alakulása 2018. évben

Napirend 7. pontja
A Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről

Napirend 8. pontja
Javaslat a Rákóczi Szövetség támogatására

Napirend 9. pontja
Beszámoló a Városgondnokság a lakosság részére térítés-ellenében elvégzett munkáiról

Napirend 10. pontja
A Szabolcs Híradó 2019. évi nyomdai kivitelezési szerződése

Napirend 11. pontja
Nemes István földbérlete

Napirend 12. pontja
Javaslat a Velencei és Velencei-tó környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló családokért Alapítvány támogatására

Napirend 13. pontja
Az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzethatárainak megállapításáról

Napirend 14. pontja
A Képviselő-testület 350/2018. (XI.15.) határozatának NEAK kérésére történő felülvizsgálata (Helyszíni kiosztás)

Pusztaszabolcs, 2019. március 20.

Csányi Kálmán
polgármester

Időpont: 
szerda, március 27, 2019 - 16:15