Sajtóközlemény a 2019. január 30-i képviselő-testületi ülésről

A 2019. év új feladatokat ad a képviselőknek, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan előzetesen megtárgyaltak a bizottsági üléseken. A plusz munkát a közbeszerzési dokumentumokról és a pályázatokról való döntés adja a legtöbb esetben. A jelenlévő képviselők létszáma az ülés alatt változott, többen később érkeztek, s volt olyan is, aki a befejezés előtt elment.

A közterület-felügyelő beszámolt az elmúlt év munkájáról. A tájékoztatót elfogadta a testület és megköszönte elhivatott munkáját, a részletes vita a bizottsági meghallgatáson volt.

A 2018. évi mezőőri tevékenységről szóló áttekintő beszámolót a helyi Agrárbizottság véleményével megegyezően elfogadták a képviselők.
A Kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetét a bizottságok elfogadták és egyetértenek vele, ezért felkéri a testület a polgármestert a szerződés aláírására a Styx Kegyeleti Kft.-vel. A szerződés kiegészült azzal, hogy a temető gépkocsi bejáróihoz 3 sorompót fog telepíteni az önkormányzat.
Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. fordulós tervezetét megismerték a bizottságok és azt javasolják a testületnek, hogy a költségvetést dolgozzák át. Inkább a mindennapokat megkönnyítő fejlesztésekben kell gondolkodni 2019-ben, mint a javításokon, a felújításokat most háttérbe kell szorítani.

Éven túli lejáratú fejlesztési hitel felvételét a Képviselő-testület jóváhagyta az OTP Nyrt.-től, és felkéri a polgármestert, hogy az útépítés kivitelezőjének kiválasztásához feltételes közbeszerzési eljárást indítson el, a kivitelezés meggyorsítása érdekében.

Óvodai gyerekek létszámának növeléséről döntött a testület, hogy a következő évben is biztosítani lehessen a várhatóan magas számú beiratkozók elhelyezését. A testület felkérte az óvodavezetőt az átnevezésnek minősülő változás véleményeztetésére.

Elfogadták az óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjait, és meghatározták a nyári ügyelet rendjét is.

A laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vérvételeket ellátó háziorvosi asszisztensek díjazásának 8%-os emeléséről és Dr. Egyed Péter szolgáltatási szerződés módosításáról szóló napirendi pontot elfogadta a Képviselő-testület.

A Pusztaszabolcs Széchenyi utca 31. szennyvíz rákötését a bizottságok javaslata alapján a Képviselő-testület elfogadta, felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezőtől rendelje meg a munkát.

Az I., II. és III. számú háziorvosi körzet, valamint a gyermekorvosi körzet és a fogorvosi körzet 2018. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolását elfogadta a Képviselő-testület.

Hagyományok Háza felújításáról szóló előterjesztést megismerte a bizottság és javasolja elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a műszaki tartalom az árambiztosítás kiépítésével bővüljön. A fejlesztés a Zöld város kialakítása c. projekt része.
A 2019. évi közbeszerzési terv a tavalyi évhez hasonlóan a még folyamatban lévő közbeszerzéseket, kivitelezési terveket tartalmazza. Az idei év két nagy beruházása a „Zöld város” projekt és a cikolai ivóvíz hálózat kiépítése lesz. Valamint feltételes közbeszerzési eljárást kell kiírni az úthálózat építésére.

A polgármester 2019. évi szabadságtervét elfogadta a Képviselő-testület.
A két ülés közt történtekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta a Képviselő-testület, és arról is döntöttek, hogy azok a cikolai utak, melyek nemrég kerültek az önkormányzat tulajdonába, kapjanak utcanevet.

Pusztaszabolcs, 2019. január 31.
Csányi Kálmán
polgármester