Sajtóközlemény a 2019. január 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az önkormányzat pályázatot
nyújtson be a kiegyenlítő bérrendezési alapra, ill. hogy az illetményalapot 20 %-kal
megnöveli, 46 380,- Ft-ra.
Pusztaszabolcs, 2019. január 24.

Csányi Kálmán
polgármester