Sajtóközlemény a 2018. december 19-i képviselő-testületi ülésről

Az idei év rendkívül sok munkát adott a testületnek, az évek során az előterjesztések száma jelentősen megnőtt, sok elavult szerződést kellett módosítani. A törvényességi felhívások miatt az elavult vagy már nem jogerős rendeleteket újra kellett alkotni, sok felülvizsgálatra és beszámolóra is sor került az év során és természetesen a pályázatokhoz tartozó döntések is megsokszorozták a munkát a rendkívüli testületi ülésekkel.

Az ülés később kezdődött a megszokottnál, mert Karácsonyné Haiter Ilona anyakönyvvezető búcsúztatása is e nap délutánjára esett. A temetésen jelen voltak kollégái, a hivatal vezetősége, a polgármester és néhány képviselő is.

A háziorvosi asszisztensek által havonta végzett vérvételekről szóló tájékoztatók a képviselők elfogadták.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 4 évente megújul és frissül, hogy a helyi gyermekvédelmet és esélyegyenlőséget a lehető legpontosabban lehessen képviselni. Ez a program a helyi közintézmények és a helyi civil szervezetek esélyegyenlőséget elősegítő tevékenysége is egyben.

A Városgondnokság munkáját a képviselő-testület is elismerte. A beszámolójukat és a szóbeli tájékoztatót elfogadták.

Elkészült a Könyvtár és Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata, melyet kötelezően el kell készíteni, hogy működése jogilag is megfeleljen az előírásoknak.

Elfogadásra került a Képviselő-testület 2019. első félévi munkaterve és az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéhez készült javaslat.

Megtörtént a tulajdonjog átadás és az üzemeltetési szerződés megkötése az E-ON Zrt-vel a közvilágítás biztosításának érdekében.

Az önkormányzat megállapodási szerződést kötött a következő évre vonatkozóan az Ercsi Járóbetegszolgáltató Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit KFT-vel, hogy a pusztaszabolcsi lakosok továbbra is ingyen vehessék igénybe a szakorvosi ellátást.

A II. számú háziorvosi körzet takarítási feladatainak költségét az önkormányzat fogja biztosítani.

Döntést született utak és utcaszakaszok terveztetéséről, amely az aszfaltoztatás előfeltétele.

A Styx Kft.-vel korábban megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést meghosszabbították 1 hónappal, mert az előterjesztés az utolsó pillanatban került a testület elé és a bizottságok sem tudták megtárgyalni a szerződés részleteit. A napirendi pontot a januári testületi ülésen újra fogják tárgyalni.

Adony-Pusztaszabolcs ivóvízrendszerhez szeretne csatlakozni a bővülőben lévő iváncsai ipari park, melyhez a testület elvi hozzájárulását adta 3 év időtartamra. A végleges hozzájárulást Pusztaszabolcs csak akkor adja meg, ha a DRV Zrt. nyilatkozott arról, hogy a csatlakozás miatt nem lesznek vízellátási problémák Pusztaszabolcson.

Szintén elvi döntés született arról, hogy a NIF kérésére a vasútállomás épületét védetté nyilvánítja a testület. Az épület a vasút fejlesztése során megújul. Jellegének megóvása miatt ezt a döntést rendeletbe kell foglalni. A januári képviselő-testületi ülésen kell majd róla dönteni.

Pusztaszabolcs, 2018. december 21.

Minden Pusztaszabolcsinak Áldott, Békés Karácsonyt és Sikerekben, Örömökben gazdag Újévet Kívánok magam és a Képviselő-testület nevében:

Csányi Kálmán
polgármester