Sajtóközlemény a Képviselő-testület 2018. november 28-án tartott üléséről

A pusztaszabolcsi képviselők rendkívül hosszú és éjszakába nyúló testületi ülést tartottak a Polgármesteri Hivatal termében. Nagy számú közönség előtt a bizottsági üléseken tárgyalt részleteket újra át kellett beszélni azok miatt a képviselők miatt is, akik ebben nem vesznek részt. Természetesen a legtöbbet tárgyalt és legvitatottabb téma ismét az aszfaltozás és az infrastrukturális fejlesztésre fordítható hitel felvételének lehetősége volt.

A délutáni ülést a zárt napirendi pontokkal kezdték, mely igencsak elhúzódott. Így a nyilvános ülésre csak 18 óra után kerülhetett sor.
A Zöld Város projekt építészének élő kivetítős tájékoztatását Wasser Attila tervező mutatta be. A 2016-ban elkészített látvány terv megálmodója, Izmindi Réka és a képviselők hozzátették javaslataikat az épületek (színpad, nézőtér, szociális épület) tervekhez.
Az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi külön juttatását megszavazta a testület. A bérköltségek megtakarításaiból fedezik ennek a költségét. A be nem töltött álláshely, juttatások elmaradása, illetmények elmaradása miatt maradt erre keretösszeg. Minden önkormányzati dolgozó és önkormányzati fenntartású dolgozó 50 eFt cafetériát kap,s minden intézmény megkapja a egy havi bértömegének 20 %-t. Az idén a korábban önkormányzati fenntartású intézmények (általános iskola és orvosi asszisztensek) dolgozók számára 10 eFt/fő cafetériát határoztak meg.

A Képviselő-testület tájékoztatást kapott a 2018. évben benyújtott pályázatokról és a már folyamatban lévő pályázati ütemtervekről. A tájékoztatót elfogadták. (A tájékoztatót az újságban is olvashatják – a szerk.)

Az Önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi beszámolóját elfogadták.

A 2019. évi lakbérek és helyiségbérleti díjak 5%-os mértékű emelését megszavazta a testület.

Az infrastrukturális fejlesztési hitel felvételére felkérik a polgármestert, hogy 250 mFt hitel összegre 15 éves futamidőre vonatkozó hitelszerződést készítse el a számlavezető bankkal, OTP-vel a végleges elfogadása előtt.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját elfogadta a Képviselő-testület.

A Székesfehérvár-Pusztaszabolcs vonal buszjárat menetrendjének módosításáról tárgyaltak. Figyelembe kell venni Pusztaszabolcsról Székesfehérvár irányába közlekedő középiskolások igényeit is.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására van szükség. A javaslatot elfogadta a Képviselő-testület.

A II. számú háziorvosi körzetben dolgozó asszisztenst tovább foglalkoztatja az Önkormányzat a bérének költségét is átvállalva.

A Fogorvosi feladat-ellátásra a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötnek szerződést, az orvos Dr. Yazdizedeh Aydin lesz.
Meghatározta a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonába lévő külterületi kaszálók és belterületi telkek bérlőit.

Az önkormányzat csatlakozott a „A legszebb konyhakertek” 2019. évi programjához.

Pusztaszabolcs, 2018. november 29.

Csányi Kálmán
polgármester