Sajtóközlemény a 2018. november 15-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről

A múlt hét csütörtöki soron kívüli testületi ülésen 5 napirendi pontban döntöttek a képviselők.

Az Egészségügyi Centrum (Szabolcs liget 50.) közbeszerzési eljárásáról döntött a Képviselő-testület. A Mava-Plant Kft. által benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánította, ezért az értékelést közbeszerzési szakértő az ő vonatkozásában nem végezte el. A hiánypótlás elmaradása miatt a Noble Kft. ajánlatát is érvénytelennek nyilvánította a testület, ezért az E-Kovács Bau Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. Az átalakítás két részből áll a két pályázat miatt, ezért nettó 27.077.052 Ft, míg a másik esetben nettó 21.259.880 Ft, azaz összesen nettó 48.336.932 Ft, összesen bruttó 61.387.903-ot költ az épület átalakításárára az Önkormányzat, melyből 1,5 millió Ft a vállalt önrész.
Orvosi eszközök beszerzéséről döntöttek bruttó 2.991.960,- Ft értében a Rexra Kft.-től.
A III. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosították, mert a Prímalife Kft. megnevezése normál betűvel volt meghatározva, nem pedig nagy betűvel.
A Velencei úti orvosi rendelő átalakításának első ütemezére bruttó 510.000,- Ft értékben a Pupp és Társa Kft-t kérték fel.
A gyermekorvos rendelési idejének módosítására is sor került, így a rendelési idő 2018. december 1-jétől Hétfőn: 14-18, Kedden: 15-18, Szerdán 8-10 egészséges tanácsadás, 10.30-12.30 betegrendelés, Csütörtökön: 14-17, Pénteken páratlan héten 8-11, páros héten 13-16 óráig lesz.

Pusztaszabolcs, 2018. november 19.

Csányi Kálmán
polgármester