Sajtóközlemény a 2018. október 31.-i Képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a köztemető üzemeltetéséről és a temetőben 2019-ben elvégzendő munkák ütemtervének elfogadása c. napirendi pont elsőként került asztalra. Az ülésen megjelent 7 képviselő részletesen tárgyalta az ügyet, a még hátralévő feladatokat és az üzemeltetéshez kapcsolódóan felmerülő problémákat. Az üzemeltető ezúton kéri a lakótársakat, hogy ha a temetőben járva hiányosságokat, hibákat észrevételeznek, javaslataikat juttassák el, mert a temetőkert szépítése és fejlődése elengedhetetlenül fontos mindenki számára.

Pusztaszabolcs ivóvíz és szennyvízközmű szerződések felülvizsgálata, módosítását megtárgyalta és elfogadta a testület.

Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület támogatásának elszámolását a „Szüreti felvonulás rendezvény lebonyolításához” elfogadta a Képviselő-testület.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása érdekében a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2018. augusztus 29-én született döntését a Könyvtár és Művelődési Ház létszámbővítésről visszavonja.

A helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület az előzetesen a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz elküldött és jóváhagyott szöveggel. A módosításra azért kerül sor, mert a Sport utcai termelői közteres értékesítést megszüntették, helyette a továbbiakban a Termelői Piacon lehet majd kereskedelmi tevékenységet folytatni.

Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése a 2011. évi CXC. törvény alapján a helyi önkormányzat feladata. A városban felvételt biztosító iskola körzetével egyetért, a körzet módosítását idén sem javasolja.

Fogorvosi rendelő ingatlanvásárlása értékbecslés alapján a Képviselő—testület hozzájárult a Pusztaszabolcs Széchenyi István utca 13-2/2. sz alatti ingatlan megvásárlásához 7 millió Forint értékben. Továbbá az ingatlanhoz tartozó fogorvosi berendezéseket 2 millió Forint értékben megvásárolja az Önkormányzat, melynek költségét a 2019. évi költségvetésében tervezi be.

Közbeszerzési terv módosítására került sor a Hagyományok Háza felújítása érdekében. A „Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson projekt keretében felújításra kerül a Hagyományok Háza is, bár összegben nem éri el a kötelező közbeszerzési kiírás értékhatárát, a projekt elemeit nem lehet különválasztani, ezért kellett módosítani a közbeszerzési tervet a „Zöld város” projektre.

Tulajdonjog átadás a Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-nek c. előterjesztést levették a napirendi pontok közül.

Pusztaszabolcs ivóvíz és szennyvízközmű szerződések felülvizsgálata, módosítása c. előterjesztés kapcsán bérleti-üzemeltetési szerződést köt az Önkormányzat a DRV Zrt. üzemeltetővel.

A háziorvosi rendelők felújítását részletesen megtárgyalták: mind az Adonyi úti, mind a Szabolcs ligeti, mind a Velencei úti rendelők állapotát, azok bővítési lehetőségeit. A lehetőségek megvizsgálásával és a háziorvosokkal való egyeztetés után a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Velencei úti rendelőt fogja felújítani, hogy az bővíthető legyen, a kapacitását növelni lehessen. A Szabolcs ligeti orvosi rendelő a Belügyminisztérium által kiírt pályázatból kerül bővítésre, így új gyermekrendelővel növelhető az intézmény, valamint az energiahatékonyságát is növelni lehet a pályázati összegből.

Pusztaszabolcs, 2018. november 5.

Csányi Kálmán
polgármester