Sajtóközlemény a 2018. szeptember 26.-i Képviselő-testületi ülésről

Első napirendi pontként a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde előző nevelési évének értékeléséről és az új nevelési év indításáról, illetve a Kisvakond Bölcsődei csoport 2018/2019. nevelési év munkatervéről és annak elfogadásáról döntött a testület.

A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására volt szükség a házi segítségnyújtás kapacitásbővítése miatt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő szántó művelési ágú földterületeinek tovább bérlése az egyik bérlő halálesete miatt vált szükségessé. Mivel a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges feltételekkel az elhunyt fia is rendelkezik, ezért a Képviselő-testület hozzájárult a bérleti szerződés megkötéséhez.

 

A 2018. évi VI. Szabolcsi Nyári Fesztiválról szóló beszámolót és a pénzügyi költségekről szóló összesítést elfogadta a Képviselő-testület. (Erről már készült összefoglaló az előző újságokban. – a szerk.)

 

Felsőcikola ivóvízhálózatának kiépítése projekt tárgyában a pályázati eljárásról az a döntés született, hogy a Noble Kft.-vel kötnek szerződést az ajánlattételi felhívásban rögzített pontszámítási módszer alapján. A többi pályázat nem került érdemi vizsgálatra, mivel több hiányosság is felmerült a beadás során.

 

Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia nyári tábor támogatásának elszámolását és a Pusztaszabolcs - Szabadegyházi Református Misszió Egyházközség támogatás elszámolását elfogadták.

 

Az önkormányzati gazdasági program végrehajtására készített ütemezés felülvizsgálatát tárgyalta a testület. A Települési és Értéktári Bizottság javaslata szerint részletes leírást kellett készíteni, hogy mely feladatokat kell elvégezni, és mely feladatokat nem lehet kivitelezni az éppen folyó, vagy a közeljövőben lebonyolításra kerülő infrastrukturális beruházások miatt.

 

A képviselők beszámolóját a 2017. évben a választókkal történt kapcsolattartásról elfogadták.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. címmel indul a felsőoktatásban részt vevő diákok segítésére. A tavalyi évben összesen 470.000 Ft támogatást tudott nyújtani az Önkormányzat 14 diáknak. Az idei évben 500.000 Ft-os előirányzat lesz a pályázatra, mely 2018. október 3.-ától kerül kiírásra.

 

Szennyvízcsatorna bekötés II. tárgyában a Béke u. 484/2 hrsz-ú ingatlan szennyvíz csonk kiépítésére a Zilaj Bt-től kapott árajánlatot fogadta el a Képviselő-testület.

 

Az 1327/2. hrsz-ú földrészlet megosztása során két kivett közterület besorolású ingatlan alakulna ki. A területek további sorsáról (tervezett fejlesztések, forgalom képesség, telekhatárok rendezése stb.) a későbbiekben fognak dönteni, ezért ezt a napirendi pontot levették és nem a későbbiekben fogják tárgyalni.

 

A Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratának véleményezés utáni jóváhagyását elfogadta a testület.

 

„ A Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyában közbeszerzési eljárást indítottak meg.

 

A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy aláírásgyűjtéssel kérjék a lakosság támogatását abban, hogy a kiszámíthatóbb és biztonságosabb közlekedés érdekében a Helyi Építési Szabályzatban benne foglalt külön szintű vasúti átjáró megépülhessen Pusztaszabolcs északi oldalán. A petíciót Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez fogja benyújtani a polgármester.

 

 

Pusztaszabolcs, 2018. szeptember 26.

 

 

 

 

Csányi Kálmán

polgármester