Aláírásgyűjtést szervez az Önkormányzat a vasúti átjáró megépítéséhez

Tisztelt Pusztaszabolcsi Lakosok!

Csányi Kálmán polgármester kezdeményezésére aláírásgyűjtés kezdődött.

A tegnapi Képviselő-testületi ülésen utolsó pontként tárgyalt aláírásgyűjtést a jelenlévő képviselők támogatták és egyetértettek abban, hogy a Helyi Építési Szabályzatban rögzített vasútfejlesztési tervek alapján épüljön meg egy külön szintű vasúti átjáró Pusztaszabolcs északi oldalán. Ehhez kérik a lakosság támogatását és segítségét, hogy aláírásukkal támogassák Pusztaszabolcs kiszámíthatóbb és biztonságosabb közlekedését a jövőben. 

Az aláírások Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez kerülnek benyújtásra
"A közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében" címmel.

Az aláírói íven a következő található:

Aláírásommal támogatom, hogy a kiszámíthatóbb és biztonságos közlekedés érdekében állami finanszírozással

- a vasútfejlesztés keretében megtervezett – külön szintű vasúti átjáró épüljön Pusztaszabolcs északi oldalán,

amelyet a település Helyi Építési Szabályzata tartalmaz.

 

Ennek az ívnek aláírásával Önök is hozzájárulhatnak a kezdeményezés sikeréhez!

Érdeklődni és bővebb felvilágosítást kérni a polgármesteri hivatalban, Csányi Kálmán polgármesternél tehetik meg, illetve az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: polgarmester@pusztaszabolcs.hu; 06/30-6361-959

Várjuk Önöket az aláírásra, egyben köszönjük megtisztelő segítségüket!
Az aláírásgyűjtő ívet megtekintheti a képre kattintva.

Aláírásgyűjtő Ív

Az aláírások Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez, mint a Kormány közlekedéspolitikájáért felelős miniszteréhez kerülnek benyújtásra a közlekedés kiszámítható és biztonságosabbá tétele érdekében.

Alulírottak kinyilvánítjuk, hogy az alábbi petíció tartalmát megismertük, azzal egyetértünk és támogatjuk:

Aláírásommal támogatom, hogy a kiszámíthatóbb és biztonságos közlekedés érdekében állami finanszírozással

- a vasútfejlesztés keretében megtervezett – külön szintű vasúti átjáró épüljön Pusztaszabolcs északi oldalán,

amelyet a település Helyi építési szabályzata tartalmaz.

Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja!

A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban részletezettek szerint. Az ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok kezelője Csányi Kálmán, elérhetősége e-mail: polgarmester@pusztaszabolcs.hu; 06/30-6361-959. Az adatkezelés célja petíció benyújtása Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, „ a közlekedés kiszámítható és biztonságosabbá tétele érdekében” ügyben. Az adatkezelés időtartama 2018. szeptember 30-tól 2019. január 31-ig. Az adathoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb ,az Ön jelen aláírásgyűjtő íven személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait Az információszabadságról és információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az aláírás gyűjtő ívet a mellékelt kép tartalmazza!