TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az E.ON 2018.07.30-08.01. között végzi Pusztaszabolcson az áramhálózat biztonsági övezetében a növényzet korlátozását, magyarul gallyazását. A növényzet csonkítását, illetve adott esetben a kivágását a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§ (2) bekezdése, a 133.§ (3) bekezdése, illetve a 137.§-a alapján, valamint a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 22013. (I.22.) NGM rendelet 10.§ (1) bekezdés f) pontja alapján végzi el.
A fenti jogszabály előírja, hogy a nagyfeszültségű szabadvezeték biztonsági övezetében a gallyazást úgy kell elvégezni, hogy a vezeték környezetében lévő fák, magasra nőtt bokrok ágai - az éves növekményt is figyelembe véve - az áramvezetőket alulról és oldalirányban 4 méternél jobban, felülről pedig egyáltalán ne közelítsék meg. A rendelet alapján azok a fák, amelyek kifejlett állapotukban elérik a vezeték biztonsági távolságát (4 m) NEM HAGYHATÓAK MEG.
Egyúttal tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a közterületen történő fakivágás a továbbiakban jegyzői engedéllyel történhet csak meg, azzal, hogy a kivágott fák pótlása a helyi környezet védelméről szóló 13/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet mellékletében felsorolt fajok telepítésével fog történni.
Kérjük a fentiek szíves  tudomásul vételét és a Lakosság türelmét a további munkavégzéshez

Polgármesteri Hivatal

Kárigény bejelentése:

Saját kárigényüket a fakivágással és a fák csonkításával kapcsolatosan kérjük jelentsék be a polgármesteri hivatalban a közterület- felügyelőnek, vagy az osztályvezetőnek, vagy a jegyzőnek. Kárfelmérés és helyszíni szemle fog készülni minden bejelentett esetről, melyet az E.on részére kártérítési igénnyel fognak továbbítani. Tisztelettel: Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatala, polghivatal@pusztaszabolcs.hu