Polgármesteri tájékoztató aluljáró ügyben

2018. június 20-án, szerdán volt egy fórum a vasútfejlesztésről. A beruházó és a kivitelező tájékoztatta az érdeklődőket az elvégzendő munkákról és annak ütemezéséről. Minden hozzászóló (magam, mint polgármester, a jelenlévő képviselők és lakosok) egyértelmű és határozott véleményként fogalmazta meg, hogy szükség van egy nem szintbeli vasúti átjáróra (aluljáróra). Elfogadhatatlan számunkra, hogy az EU források csökkentése miatt kimaradjon a beruházásból ez a Pusztaszabolcsnak létfontosságú fejlesztés. Sajnos már 2017 elejétől sejthető volt, hogy EU forrásokból nem valósulhat meg az aluljáró és a hozzá kapcsolódó elkerülő út, azonban erről az önkormányzat 2018 márciusáig nem kapott hivatalos tájékoztatást az érintettektől.
A fórumon kiderült, hogy az aluljáró építésének tervei elkészültek (!!!), ez alapján a közbeszerzési eljárásba is belekerült. A kivitelezőnek ezért az aluljárót meg kell építeni, ha az állam a pénzügyi fedezetet biztosítani tudja. Most már „csak” az a feladat, hogy a döntéshozók pozitívan ítéljenek az összeg biztosításáról. Nem lesz könnyű ezt elérni, de az ügyben már több lépést is tettem!
Ezért fordultam levélben korábban a miniszterelnökhöz. Az utóbbi egy hétben a NIF igazgatójához írtam levelet, amelyben arra kértem választ, hogy a kormánynak meddig kell dönteni a pénzügyi fedezet biztosításáról, hogy még a fejlesztésben valóban benn is maradjon az általunk óhajtott aluljáró. Levelet írtam a minisztériumba, hogy település ragaszkodik a helyi építési szabályzatban (HÉSZ-ben) szereplő aluljáróhoz. A városunk lakóinak érdekében az önkormányzat nem kívánja módosítani HÉSZ-t. Továbbra is ragaszkodunk az aluljáró megépítéshez!