Sajtóközlemény a 2018.06.27-i képviselő-testületi ülésről

A szerdai testületi ülésen nyolc képviselő vett részt és számos a napirendi ponthoz kapcsolódó meghívott vendég érkezett. A lakosság részéről inkább a Dunanett Kft. személyes megjelenése váltott ki érdeklődést.

A jelenlévők először meghallgatták a Dunanett Kft. (szemétszállítás új szolgáltatója) vezetőjének tájékoztatóját és a képviselők mellett a lakosság is kérdezhetett, elmondhatta panaszait és észrevételeit az új szolgáltatónak

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta a testület. Megköszönték a tűzoltók áldozatos munkáját, külön kiemelve a hely őrs és az önkéntes tűzoltók segítségét.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról döntöttek.

A képviselők támogatták a református gyülekezet és a katolikus egyházközség nyári táboroztatási kérelmét 100 – 100 eFt összegig.

A Képviselő-testület 2018. második félévi munkatervéről szóló előterjesztést elfogadta.

Az önkormányzat az orgonakoncertek megrendezéséhez 300.000,- Forint támogatást nyújt. Ebből az összegből 5 koncert kerül megrendezésre még idén.

A Képviselő-testület támogatta azt az elképzelést, hogy a Czöndör házaspár a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvánnyal kopjafát helyezhessen el a Hagyományok Háza udvarán. A kopjafát Pusztaszabolcs város partnertelepülései (Staufenberg, Kisiratos, Balony) együttműködésének emlékére állítják.

Az önkormányzat újra bérbe adta azokat a szántó művelési ágú földterületeit, amelyeknél lejárt a földbérlet. A bérleti díjat 5,4,- Forint/m2 árral számolják.

A Képviselő- testület nem támogatta a 1112/1 hrsz. önkormányzati ingatlan eladását (a volt orvosi rendelő mögötti ingatlan), részben azért, mert előnyben részesítenék, ha lakóház épülhetne ott, és nem szerencsés egy vállalkozás telephelyét oda építeni, és részben azért is, mert ez a terület alkalmas lehet a későbbi tervek szerint a Városgondnokság önálló telephelyének kialakítására.

A múlt hónapban tárgyalt Művelődési Ház bérlési kérelmet újra tárgyalták, a képviselők visszavonták korábbi határozatukat és a többi civil szervezet által is fizetett önköltségi, 1200,- Forint+ áfa/óra díjban állapította meg a Formás Lovas Egyesület terembérleti kérelmét a Művelődési Házra vonatkozóan.

A Képviselő- testület hozzájárult ahhoz, hogy Szabolcspusztán az Agrár Zrt. által biztosítsanak vizet az ott lakóknak. A lakók által felhasznált vízmennyiséget az Agrár Zrt. az önkormányzatnak, az önkormányzat pedig a lakóknak számlázza tovább; erre azért van szükség, mert ivóvizet csak az önkormányzat szolgáltathat.

Mátyás Zoltán körzeti megbízott kinevezésével egyetértett a Képviselő-testület. Így jelenleg ismét 3 körzeti megbízott dolgozik Pusztaszabolcson.

A képviselők döntöttek az új urnafal felhasználásának feltételeiről.

Pusztaszabolcs, 2018. június 29.

Csányi Kálmán

polgármester