Sajtóközlemény a 2018.05.30-i Képviselő-testületi ülésről

A testületi ülések mostanában egyre nagyobb közönség előtt zajlanak. Úgy látszik, egyre több mindenkit érdekel, hogy az önkormányzat és hivatal munkájában milyen fontos döntések várhatóak. Remélhetőleg minél többen fognak érdeklődve részt venni a Képviselő-testület és a hivatal munkájának legfontosabb eseményén ezentúl is.

A napirendek előtt a polgármester úr megköszönte Kiss Kornélia nyugdíjba vonuló közművelődés- szervező munkáját, aki közel 11 évig állt városunk szolgálatában. Czöndör Mihály képviselő köszönetét fejezte ki a város virágosításában résztvevő lokálpatriótáknak, Papacsek Györgynek és a Tiszta Utak Élő Táj nevű civil szervezetnek.

A napirendi pontok előtt felvetett kérdések és interpellációk során szó esett a szemétszállítás problémáiról. A Dunanett Kft. cégvezetője a júniusi testületi ülésre fogják meghívni, a problémákat és panaszokat személyesen is el lehet majd mondani.

A Képviselő-testület elfogadta a határozatot, mely az Agrár Zrt.-t bízza meg az óvodai tej szállítására, ez tavalyi évben is sikeresen működött, így az óvodások és az iskolások jó minőségű tejhez juthatnak teljesen ingyen.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásának átfogó értékelését elfogadta a testület, azzal a kiegészítéssel, hogy a tavalyi évben az önkormányzat támogatásával egy sikeres adonyi tábort is meg tudtak valósítani a hátrányos helyzetű helyi fiataloknak.

A védőnői beszámolót a 2017. évre elfogadta a testület.

Az óvodai csoport beindítására lesz szükség a 2018/2019-es tanévre, hogy a gyermekeket el tudják helyezni év közben is, vagy későbbiek folyamán is. Ez természetesen munkaerőt és a bérek megemelkedését is okozzák. A kb. 2,5 millió Ft többletköltséget az Önkormányzatnak kell állnia.

A Faunusz Kft. képviseletében Milvius Gabriella és Milvius Attila az étkezési térítési díjakról 2018/2019. tanévre szóló napirendhez kapcsolódva érkeztek. A konyha kihasználtsága megfelelő és a speciális étkezésre 6 gyereknek van Pusztaszabolcsról szüksége, és 2 éve Adonynak is főznek speciális ételt.

A Boldogasszony Közösségi ház működtetéséhez és az orgonakoncertek megrendezéséhez nyújtott támogatás elszámolását a tavalyi évről elfogadta a Képviselő-testület. A római katolikus templom környékének fejlesztésére vonatkozó szerződés módosítását, amely a templomkertben felállítandó Szent Imre szobor miatt vált szükségessé, szintén jóváhagyta és felkérte a polgármestert a szerződés aláírására.

Mikóné Horváth Rita belső ellenőrt köszöntötte Csányi Kálmán polgármester a hivatal 2017-es belső ellenőri beszámolójáról szóló napirendi pontjánál. A beszámolóhoz hozzászólás nem érkezett, egyöntetűen elfogadta a testület.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését és zárszámadását elfogadta testület és rendeletet megalkotta.

A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület rendezvényéhez igényelt támogatást Csuti Géza elnök tolmácsolta.

Szüreti felvonulás megrendezéséhez kért támogatást egy helyi lovas társaság, nem ismeri őket még, de elvállalta, mert 08.25.-i szüreti felvonulás a helyi közösség szervezését is támogatja.

Egy a Szabolcs ligetben lakó telekalakítási kérelemét elutasította a testület, mert az a jelenlegi törvények nem adnak felhatalmazást sem az eladásra, sem a bérlésre. A terület forgalomképtelennek minősül, még akkor is, az elbirtoklás jogával nem tudnak élni. A jogi kérdések tisztázására időt kért a testület.

Közbeszerzési eljárási napirendi pontjához Dr. Szücs Gábor meghívott vendég elmondta, hogy a BRETTOhouse Kft. került ki a hivatal energetikai felújításához kapcsolódó közbeszerzéshez. Sok pályázónál volt hiánypótlásra felhívás ezért érvénytelennek kellett minősíteni az ajánlatukat, így ők minősültek érvényesnek.  Név szerinti szavazás során 7 igennel elfogadta a határozati javaslatot.

A polgármesteri hivatal munkáját megköszönte a testület. Az erről szóló beszámolót elfogadta.

A szennyvízcsatorna bekötést támogatta a testület, de elmondták, hogy a jelenlegi szabályozást módosítani fogják, január elsejétől előkészített javaslatot kell előterjeszteni az utólagos rákötésekre vonatkozóan.

Zumba terembérlésé igényét 3500,- Ft+ áfa óradíjjal értett egyet a Képviselő-testület, arra hivatkozva, hogy a terem bérlése nem egyszerűen közösségi érdekeket szolgál, hanem anyagi haszonszerzés is a cél a bérlőnek.

A közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátásáról szóló határozati javaslatot elfogadta a testület.

A Református Egyházközség hozzájárulást kér parkoló közterületen történő kialakításához. A lakók beleegyezésével és a közútkezelő is jóváhagyta. Az építési tervhez szükséges kötelező feladat a parkolóhelyek kialakítása. Egy pályázat keretében parókiát és közösségi házat szeretnének építeni. Ezzel rendezettebbé teszik a környezetet is.

Agárdi Popstranddal való együttműködést támogatja a Képviselő-testület. A pusztaszabolcsi lakosok, mint, ahogy az évek során már megszokták, a szomszédos település programjára 50% kedvezménnyel léphetnek be a lakcímkártyájuk felmutatásával.

Érkezett egy részletfizetési kérelem a csatornabekötési díjra, hogy a talajterhelési díjat ne kell megfizetniük. 3 részletre adott lehetőséget a testület.

Pusztaszabolcs, 2018. június 1.

 

Tüke László

alpolgármester