Sajtóközlemény a 2018.05.11-i közmeghallgatásról

Közmeghallgatás volt Pusztaszabolcson. Csányi Kálmán polgármester tájékoztatta a résztvevőket  a 2017. év legfontosabb önkormányzati eseményeiről, illetve, hogy 2018-ben milyen fontos események határozzák meg az önkormányzat ez évi feladatait.

Röviden kitért a 2017. év önkormányzati költségvetési összegeire. Törvényi kötelezettségeinek megfelelően tájékoztatta a hallgatóságot arról is, hogy 2017. évben az Önkormányzat a település környezeti állapotában javítása érdekében milyen beavatkozásokat tett, például az Erkel utcai szennyvízcsatorna kialakítása, komposztálási program támogatása, szemetes kukák cseréje közterületen, tűzgyújtási rend. felülvizsgálata (…) A tájékoztató elfogadása után a megjelent polgárok kérdéseket tehettek fel. A kérdések egy része a közterületek állapotára vonatkozott, közterületi füvesítés elkerítése, illetve magánterületeken található rendezetlenségek felszámolása volt a főbb téma.  De a gimnáziumi fahulladék tárolása, vagy az összedöntött vályogházak maradékáról is szó esett.

Felvetődött a szemétszállítás rendezetlensége, ill. olyan eszközök vásárlása a városgondnokság részére, amely segítené a zöld területek rendben tartását. Külön kérdés volt a vasútfejlesztéssel kapcsolatos aktuális állapotról való tájékoztatás. A polgármester röviden tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az építtetővel, a NIF-el 2015-2016 fordulóján kialkudott kompromisszumhoz ragaszkodik az önkormányzat. Ennek a kompromisszumnak az volt a lényege, hogy a település északi részén aluljárós elkerülő, átjáró alakul ki a vasúton, míg a településközpont jelenlegi sorompója megmarad.

Az építtető ehhez a kompromisszumhoz képest csökkentett megvalósítást szeretne végrehajtani. Polgármesterként a részleges területátadás folyamán ragaszkodik és ragaszkodni is fog a kompromisszumot megfogalmazó településépítési tervhez. Várjuk a következő fejleményeket.

Pusztaszabolcs, 2018.05.15.

 

Csányi Kálmán

polgármester