Fotópályázat pusztaszabolcsiaknak!

A Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet "Az én Pusztaszabolcsom” címmel!

Legyen a Te fotód a 2018 Szabolcsi Nyári fesztivál legjobb fotója! Küldd be a pályaművet eredeti méretben, neveddel és a kép címével a kommunikacio@pusztaszabolcs.hu címre 2018. június 24-ig (MEGHOSSZABBÍTVA). Mi feltöltjük azt a Facebook oldalunkra és július 25. után, három, a közönség és a zsűri által legkedveltebb fotó készítőjét ajándékcsomaggal díjazzuk.  
 

FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A pályázat célja a cselekvő és aktív fiatalok és tehetséges fotósok bevonása a város közösségi életébe, melyek elősegítik Pusztaszabolcs Város népszerűsítését, rendezvényeink archiválását, dokumentálását.

I. Szervező:

Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület (2490 Pusztaszabolcs, Zrínyi M. u. 24/1.) és Pusztaszabolcs Város Önkormányzata (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) a továbbiakban Szervezők.

II. A Fotópályázat beküldési határideje:

2018. június 15. 24:00 (június 24-ig meghosszabbítva)

A beküldött fotók felhasználásra kerülhetnek a Pusztaszabolcs Város facebook oldalán és honlapján (www.pusztaszabolcs.eu). A projekthez kapcsolódó kampányok során és a Szervezők és a helyi civil szervezetek kampányában, illetve bemutatásra kerülnek a pályázat keretében benyújtott felvételekből készült Facebook képgalériában a beküldő nevével feltüntetve.

III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó):

A Fotópályázaton amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetnek. A nevezőknek pusztaszabolcsi állandó vagy ideiglenes lakcímmel kell rendelkezniük.

IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei:

1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.

2. A Pályázónak a kommunikacio@pusztaszabolcs.hu e-mail címre el kell küldenie nevét, a fotót és annak címét legkésőbb 2018. június 15. éjfélig.

3. A jelentkezési e-mailben a Pályázó fel kell, hogy tüntesse a következő adatokat: név, életkor, a fotó címe, ha lehet rövid leírás a fotóhoz. A pályázat időtartama alatt a szervezők a korrekt szavazás érdekében a névtelenséget biztosítják.

A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul, hogy: a Fotópályázat keretében beküldött, fotót a szervezők, illetve a szervezők megbízásából harmadik fél a szervezők promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. Az e-mail elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pusztaszabolcs Város honlapján és oldalán a nevét és az általa készített fotót ezen kívül a www.pusztaszabolcs.eu oldalon, promóciós honlapjain, kiadványaiban, vagy a szervezet tagjainak honlapján, kiadványában közzétegye.

4. A 3. pontban felsorolt nyilatkozatok hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni.

5. Egy Pályázó legfeljebb 5 darab fényképfelvételt küldhet be.

 

6. Az alábbi kategóriákban várjuk a fotókat:

6.1. Természetfotók

6.2. Városképek, utcaképek

6.3. Rendezvények

6.4. Légi felvételek

 

7. A pályázók köre:

-          felnőttek

-          ifjak (18 év alatt)

 

A két pályázó kör külön elbírálásban vesz részt.

V. A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények:

1. A fotók témája kizárólag pusztaszabolcsi vonatkozású témát ábrázolhat, ami a pályázat nevéhez köthető.

2. A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (colorbalance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.

4. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.

5. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: a fotó eredeti (nagy) méretben való elküldése, valamely általánosan használt képarány (pl. 4:3, 3:2, 16:9) JPEG formátum. A fotókon felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön, az e-mailben kell megadni.

VI. A Pályaművek elbírálása:

1. A Pályaművek a Szabolcsi Nyári Fesztivál keretében megrendezett kiállításon jelennek meg, de előzetesen bármely Facebook felhasználó értékelheti „kedvelésével” az önkormányzat Facebook oldalán. A Facebookon kapott kedvelések 30%-ban, a zsűri döntése 70%-ban befolyásolja a végeredményt. A zsűri a Facebook-os szavazást követően 2018. július 25-ig kihirdeti a Facebook oldalán egy első, egymásodik és egy harmadik helyezett képet.

2. A szervezők a promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon, a Szervező jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.

VII. A Pályaművek elbírálásának eredménye:

A pályaművek közül a szervező 2018. július 25-ig a zsűri döntése alapján a Facebook kedvelések figyelembevételével az első 3 helyezett kép készítőjét díjazza.

A fotópályázat első helyezettje: Ajándékcsomag
A második helyezett: Ajándékcsomag

A pályázat harmadik helyezettje: Ajándékcsomag

 

 VIII. Egyéb tudnivalók:

1. A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.

2. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.

4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja.

Adatkezelés:

1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, nyilvánosságra kerüljön.

2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.