Ajánlattételi felhívás Óvoda- és Iskolatej program 2018-19. tanévre

Ajánlattételi felhívás

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat (KSH azonosító  072018), mint fenntartó az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendeletben

foglaltaknak megfelelően, a fenntartásban működő lább megnevezett intézményben neveltek számára a 2018-19. tanév során t örténő óvodatej szállításra az alábbi ajánlattételi felhívást teszi közzé:

Az ellátó intézmény adatai:

Név: Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

Cím: 2490 Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1., 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.,

OM azonosító: 301777

Az ajánlattételi felhívás részletei a mellékelt csatolmányban találhatók!