Sajtóközlemény a 2018.04.25-i Képviselő-testületi ülésről

Szerda délutáni testületi ülés a Könyvtár és Művelődésház intézményvezetői pályázatának elbírálása miatt zárt üléssel kezdődött.

Majd javaslatot tett a testület a szakmai programok bemutatása után a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére.

A nyílt ülésen Csányi Kálmán polgármester a két ülés közti események írásbeli tájékoztatóját egészítette ki a napokban történtekkel. Majd elmondta, hogy a legnagyobb feladatot az Egészségügyi Centrumra megnyert két pályázat tervezési folyamatának összehangolása nehéz helyzet elé állítja a hivatalban dolgozókat. A termelői piac építése is elkezdődött, ennek építését is koordinálni kell. Továbbá tájékoztatta a képviselőket arról, hogy nettó 850 ezer Forintért vásárolt az önkormányzat a város gondnokság használatára egy használt kisteherautót, hogy az önkormányzat kisbuszát tehermentesíteni tudja és a nagyobb tételek  szállítása során felmerült bérlési díjakat kiküszöbölje.

Paál Huba lakossági kérésre a mezőgazdasági járművek korlátozásának, szankcionálását vetette fel. A Polgármester hatáskör hiányára hivatkozott, hiszen a közút használatának korlátozása a közút kezelő joga. A szabálytalan használat büntetése a rendőrség jogköre.

Tüke László képviselő a Petőfi utcai szabálysértő és veszélyes hulladék tüzeléssel kapcsolatos bejelentéseket vetette fel, ezekre az esetekre közterület-felügyelő különös figyelmet fordít majd.

A rendőrség beszámolt a 2017. évi helyi közrend és közbiztonság helyzetéről. Ami pozitív, hogy a beszámolójuk szerint a korábbi évhez képest csökkenést mutat a bűncselekmények száma. A városban továbbra is három körzeti megbízott teljesít szolgálatot. A rendőri jelentés fokozására helyezték a hangsúlyt, amely a közlekedési kihágásokat is  vissza tudja szorítani. A testület megköszönte a rendőrök munkáját.

A Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi munkáját is értékelték a képviselők. Elismeréssel szóltak a szociális intézmény tevékenységéről. Külön köszönetet fogalmaztak meg Molnár István vízszerelőnek, aki évek óta ingyen végzi a javításokat és segít minden esetben, ha szükség van rá.

Az országgyűlési választások helyi eredményeiről és eseményeiről szóló jegyzői tájékoztatót elfogadta a testület.

A 2018-as közművelődési rendezvénytervről és a Szabolcsi Nyári Fesztivál előkészületeiről szóló tervezetet elfogadta a testület. Ez utóbbi rendezvényen országosan ismert fellépők is várhatók (Bikini, Alma zenekar, Bunyós Pityu, Szomszéd Néni Produkció, Üllői Úti Fuck).

Az önkormányzat közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújtott be a Művelődési Ház eszközeinek beszerzésére mintegy 1 millió Ft értékben.

A Szent István utcai önkormányzati lakás mielőbbi felújításáról döntött a testület.

Az útfelújításról szóló előterjesztések között szerepelt a  Zrínyi utca első három szakaszának aszfaltozása, ill. pályázatot nyújtottak be a Gépállomás utca második belterületi szakaszának aszfaltozására is.

Csányi Kálmán

polgármester

 

Pusztaszabolcs, 2018.04.27.

 

Csányi  Kálmán

polgármester