Sajtóközlemény a 2018. március 28-i Képviselő-testületi ülésről

A tavasz első Képviselő-testületi ülése rendhagyó módon kezdődött az áramszünet miatt. Az asztalon gyertyák sora várta, hogy sötétedés után fényt adhasson az ülésteremben.

 

Az ülés a két ülés közti polgármesteri beszámolóval kezdődött. Kiemelten foglalkoztak a Lakiteleken megrendezett értéktári szakmai találkozóról, melyről Czöndör Mihály képviselő részletesen beszámolt, majd a cikolai vízkérdés is felmerült, de későbbi napirendi pontnál hosszasan foglalkoztak a témával. Még a napirendi pontok előtt Csányi Kálmán polgármester javaslatot tett arra, hogy a Könyvár és Művelődési Ház bértartalékának átcsoportosítását engedélyezze a Képviselő-testület az önkormányzat számára 3 hónapon keresztül. Azzal indokolta ennek szükségességét, hogy több hónapja betöltetlen a közművelődés-szervezői álláshely a sikertelen Művelődési Ház vezetői pályázatok miatt. A közművelődés-szervezés azon feladatait, melyek sürgősségük és eddigi megoldatlanságuk miatt halaszthatatlanná váltak, ezért megbízza Koltai Zsuzsannát ezekre a feladatokra. Vita után végül 5 igen szavazattal a költségek átcsoportosítására felhatalmazást adott a Képviselő-testület, mondván, hogy jelenleg ennél gyorsabb, és olcsóbb megoldást nem fognak találni a munkaerőhiányra.

Kérdések, interpellációk: Tüke László alpolgármester terjesztette elő: Pleesz Lajos Faunus Kft-vel konfliktusát, hogy csak az Időskorúak klubjában veheti át a napi meleg étel.

Első napirendi pontként a Könyvtár és Művelődési Ház könyvtárának 2017. évi beszámolója és 2018. évi munkatervéről készült részletes és átfogó beszámolóját fogadta el egyhangúlag a testület, majd megköszönte Paragh Gitta könyvtáros munkáját.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadta a Képviselő-testület.

Az önkormányzat kormányzati funkció kódjainak felülvizsgálatát és a határozati javaslatot is elfogadta a testület.

A rászoruló gyermekek 2018. évi intézményen kívüli szünidei étkeztetését a Faunus Kft. megbízásával fogja biztosítani az Önkormányzat.

Rákóczi Szövetség támogatás 2017. évi elszámolását és a Rákóczi Szövetség idei évi 50.000 Ft támogatására irányuló előterjesztést elfogadta a testület. Ezzel hozzájárult a Határon túli tehetséges tanulók támogatásához.

Az közvilágítás bővítéséről döntöttek a képviselők.

A városgondnokság létszámának bővítését jóváhagyta a testület. A Munkaügyi Központ 6 hónapos 100 %-s támogatásval és felhatalmazta a polgármestert, hogy a pénzügyi tartalék terhére 247 ezer Forint kerüljön átcsoportosításra a megnövekedett költségek fedezése miatt.

Az adózás és adóhátralékok alakulásáról szóló beszámolót a 2017. évre vonatkozóan elfogadta a Képviselő-testület, és felkérte a jegyzőt, hogy derítse fel annak feltételeit, hogyan lehet az adósok listáját a honlapon is nyilvánosan szerepeltetni.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítását hagyta jóvá a testület, hogy a cikolai ivóvízgerinc kivitelezőjét ki tudják választani. Döntés született arról is, hogy a viziközmű társulat szervezését elkezdik Cikolán 150 eFt-s érdekeltségi hozzájárulás összeggel. A hivatalos Nyilatkozat akkor kerül a cikolaiakhoz, ha az érdekeltségi egységek meghatározása jogilag lezárul.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0229/18. hrsz-ú felsőcikolai ingatlan részbeni hasznosítását és a 0229/28. hrsz-ú felsőcikolai ingatlan részbeni hasznosítását jóváhagyta a Képviselő-testület

Pusztaszabolcs, 2018. március 29.

 

Csányi Kálmán

polgármester