Sajtóközlemény a képviselő-testület 2018. február 28-i üléséről

A Képviselő-testület teljes létszámban részt vett a február 28-i testületi ülésen.

1. napirendi pontként a Pusztaszabolcson működő civil szervezetek 2017. évi támogatásának elszámolásáról és ugyan ezeknek a civil szervezeteknek a 2018. évi pályázatáról döntött. A képviselők minden civil szervezetnek a beszámolóját elfogadták. Ebben az évben 5 millió forintos keretösszegről döntöttek a képviselők és ezt az összeget osztották szét a kérelmező civil szervezetek között.

2. napirendi pontként az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatásról számolt el a Polgárőr Egyesület. A polgárőr autó vásárlására felhasznált összeg elszámolását a Képviselő-testület elfogadta.
 

3. napirendi pontként az Erőnlét Sportegyesület kérelméről döntöttek, hogy az egyesület használhassa az önkormányzati tulajdonú épületet a következő évben is változatlan feltételek mellett.

Következő napirendi pontban az önkormányzat 4 évre megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait.

Majd a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság elnöke tájékoztatta arról a képviselőket, hogy minden képviselő és külsős bizottsági tag teljesítette a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.

Következő napirendi pontban a Kormányhivatal törvényességi felhívását fogadták el a képviselők. A 2013-ban készült szervezeti és működési szabályzatra vonatkozóan küldött észrevételeket a Kormányhivatal, amely miatt új szervezeti és működési szabályzatot kellett készíteni. A felhívásnak az egyik eleme az volt, hogy a képviselő bizottsági tagok és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának azonosnak kell lenni, ezért újra kellett szabályozni a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet szerint a képviselők havi bruttó 30.500,- Ft, a bizottsági tagok havi bruttó 14.500,- Ft és a bizottsági elnökök havi bruttó 15.400,- Ft tiszteletdíjat kapnak.

8. napirendi pontként a február legfontosabb feladatát végezte el a testület, megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetését. A költségvetéshez tartozik a likviditási terv és a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési terv.

A Településfejlesztési és Értéktár Bizottság beszámolt az előző félévben végzett települési értéktárra vonatkozó munkájáról.

A Képviselő-testület többsége a jelenlegi forgalomszabályozást tartotta meg az általános iskola előtti utcában, azaz az egyirányú utcát és a „behajtani tilos” közlekedési rend fenntartását támogatta.

A képviselő-testület többsége csatlakozott a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához, miszerint „védjük meg településünket, védjük meg hazánkat”.

Elfogadta a Képviselő-testület a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület számára nyújtott támogatás elszámolását.

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Cikolán található állami tulajdonú külterületi utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adása érdekében eljárjon.

A törvényi változások miatt a mezei őrszolgálat létesítéséről szóló önkormányzati rendeletet módosították.

A képviselők elfogadták a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését.

A képviselő-testület zárt ülésen eredménytelennek minősítette a Könyvtár és Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltésére kiírt pályázatot. A testületi ülés előtt mindkét pályázó visszavonta a pályázatát. Az igazgatói beosztás beöltése érdekében a képviselő-testület nyílt ülésen ismételten kiírta a pályázatot.

A Pusztaszabolcs Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány pályázatot szeretne beadni Leader pályázati kiírásra. A pályázat megvalósításához önrész támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé, amelyet a képviselő- testület a 2019. évi költségvetés terhére elfogadott.

Az általános iskola energiahatékonysági pályázat kivitelezése érdekében a közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület elindította.

Utolsó napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület a templomkertben elhelyezendő Szent Imre szobor megrendelését és a szobor állítása miatt az egyházközséggel kötött szerződés módosításának előkészítésére kérte fel a polgármestert.

 

Csányi Kálmán polgármester