Sajtóközlemény a 2018. január 31-i Képviselő-testületi ülésről

Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatalának üléstermében Önkormányzati Képviselő-testületi ülést tartott a helyi 8 képviselő 2018. január 31-én. Az előzetes meghívó szerint 19 napirendi pontot tárgyaltak nyílt ülésen és egy napirendi pontot zárt ülésen.

A napirendi pontok előtt bemutatásra kerül Mátyás Zoltán az új pusztaszabolcsi körzeti megbízott.

A két ülés közt történt eseményekről szóbeli kiegészítést tett Csányi Kálmán polgármester, melyet a képviselők elfogadtak.

Ezután kérdésekkel és interpellációval folytatódott az ülés, ahol a képviselők az alábbiakra vártak válaszokat és megoldásokat:

  • a vasútfejlesztés terveiről
  • a tervezett vágányzárról és a menetrendváltozásokról
  • a gyógyszerek kiszállításának lehetőségéről
  • a Szabó doktor volt házának rendezetlenségéről
  • a felborított kukákról és zöld hulladékos zsákok elszállításáról
  • döntés született arról, hogy nem kívánják a helyi tüzelési rend szabályait megváltoztatni.

Az első napirendi pontok a háziorvosi körzetek, a fogorvos és a gyermekorvos 2017. évi működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás elszámolása volt. Az orvosok részletes kimutatását elfogadta a testület.

Ez után a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény gondozói létszámának emeléséről döntöttek, melyre a kapacitások és megnövekedett feladatellátások miatt volt szükség.

Tárgyalta az önkormányzat az intézményeinek 2018. évi költségvetésének tervezetét. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy a 36 millió Ft-os hiány megszüntetése érdekében tett javaslatok alapján felkéri a jegyzőt az intézményi költségvetési tervezetek átdolgozására. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a költségvetésbe 1 millió Ft összeget különít el, hogy a Katolikus templomkertben a templom védőszentjének állítsanak Szent Imre mellszobrot a Lakiteleki Alapítvány segítségével.

A Településképi önkormányzati rendelet alapját a Település Arculati Kézikönyvet még 2017-ben elfogadta a Képviselő-testület. A rendelet megalkotását, mely kötelező feladat is egyben, minden képviselő támogatta.

A mezőőrök 2017. éves munkájáról és tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta a Képviselő-testület.

Szintén elfogadásra került a közterület-felügyelő beszámolója a 2017. évi munkájáról.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Grill Zoltánnal (Pusztaszabolcs, Velencei út 2.) 2017. június 28-án megkötött karbantartási szerződés módosításához hozzájárul a negyedévenkénti díj bruttó 84 ezer Ft-ban történő meghatározásával.

A közművelődés-szervező 2017. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta a Képviselő-testület és köszönetét fejezte ki az immár nyugdíjas éveit töltő Kiss Kornéliának az elmúlt 10 év munkájáért.

A Képviselő-testület döntött az Óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontjairól, annak kiírási határidejéről és a nyári ügyeleti rendről.

A Szent Imre Templom sétaút kialakítása című pályázat benyújtását támogatta a Képviselő-testület. A kivitelezés a Leader pályázat keretén belül kívánják megvalósítani 2019-ben. A projekt költségvetésének 12,88 millió Ft, melyre 10 millió Ft pályázati támogatást kér az önkormányzat.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 millió Ft-os pályázati önrész támogatási kérelmét elfogadta a testület, hogy a Leader pályázathoz szükséges önrészt biztosítani tudják 2019-ben.

A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet szövegét elfogadta és felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletről kérje ki a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményét és a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalását.

A Szabolcs Híradó önkormányzati újság nyomdai előkészítésére, valamint kivitelezésére 2019. január 31-ig az Alphapress Nyomda és Reklám Ajándékot bízza meg.

A közbeszerzési felhívást a József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítésére levették a napirendről.

Kiválasztották a termelői piac kivitelezőjét. A döntés szerint az építő a Bali-Wood Kft. lesz.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóvá hagyta a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Zárt ülésen egy fellebbezésről döntöttek a képviselők.

 

Pusztaszabolcs, 2018. január 31.

                                                                                                                       Csányi Kálmán

                                                                                                                       polgármester