Kötelező az ebösszeíró adatlapok kitöltése

A napokban minden pusztaszabolcsi lakos részére adatösszeíró nyomtatványt küldött és még küldeni fog az Önkormányzat.

Szükséges és esedékes a 2018. évben az eb összeíró adatlapok kitöltése a lakosság részéről. Kérünk minden kedves lakót, hogy ingatlanonként nyilatkozzanak, hogy a kutyát tartanak-e, minden kutyáról külön ebnyilvántartó nyilatkozatot kell leadni az Önkormányzat részére.

Amennyiben Pusztaszabolcs közigazgatási területén nem tart ebet, illetve nincs a tulajdonában eb, kérjük az adatlapot üresen hagyni és az adatlap végén található nyilatkozatot kitölteni.

Az adatlapoknak április 30-ig kell kitöltve az Önkormányzat részére eljuttatni. Az adatlap online is elérhető és letölthető: http://www.pusztaszabolcs.eu/letoltheto_nyomtatvanyok

Ekker László

közterület-felügyelő

HIRDETMÉNY  EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a szerint az önkormányzatnak legalább háromévenként kötelező az ebek összeírását elvégezni, ami városunkban az idei évben aktuális. Aki a kötelezettségének nem tesz eleget az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43.§-a (1) bekezdése alapján 30.000.-Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Minden ingatlan tulajdonosa köteles nyilatkozni, a részére kijuttatott eb összeíró adatlapon a tulajdonában tartott ebek adatairól. Aki egynél több ebet tart, annak a szükséges számú összeíró adatlapot a polgármesteri hivatalban van lehetősége átvenni, vagy az önkormányzat honlapjáról letöltheti. Az eb összeíró adatlapot 2018. április 30-ig az önkormányzat 4. számú irodájában kell leadni.

Kérem a Tisztelt lakosság közreműködését az eb összeírás zökkenőmentes lebonyolításában.

Pusztaszabolcs, 2018. január 26.

Tisztelettel:

dr. Nagy Éva

jegyző