Sajtóközlemény a decemberi képviselő-testületről

A képviselő-testület döntött a Településarculati Kézikönyv elfogadásáról, amelyhez az államtól 1 mFt összeget kapott a város erre a kötelező feladatra. (A folytatáshoz kattintson a tovább információ gombra)
 

Beszámolt a Városgondnokság elmúlt egy éves tevékenységéről. A képviselők elfogadták a városgondnok beszámolóját és megköszönték a Városgondnokság vezetőjének és munkatársainak a munkáját.
A képviselők megszavazták a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges vérvételeket ellátó háziorvosi asszisztensek díjazásának változását. 12 %-kal növelték így ennek a nem kötelező feladatnak a kiadásait.
A belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető árokrendszer fejlesztése ügyében sikeres volt a közbeszerzési eljárás. A legjobb ajánlattevő a Noble Kft volt. Ennek nyomán az Erkel Ferenc utcában, a Velencei úton és a Kastély utcában kiépülhet és kiegészülhet az árokrendszer nettó 35,2 mFt kivitelezési áron.
A polgármestert meghatalmazták, hogy az NFA-nál eljárhasson a felsőcikolai utak ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről. Erre azért van szükség, hogy az önkormányzat, a DRV és az ott élők részvételével kiépíthessünk egy új belső ivóvízhálózatot a helyi vízbázisra építve.
A képviselő- testület elfogadta a 2018. évi első féléves munkatervét, valamint a 2018. évi belső ellenőrzési tervét.
Úgy határozott, hogy egy ismételten kiírják a pályázatot a Művelődési Ház igazgatói álláshelyre.

A Szent Pantaleon kórház szobor állításhoz kapcsolódó támogatási kérelmét a képviselők elutasították.
Megalkották A közösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendeletet, ill. A helyi környezet védelméről szóló helyi rendeletet.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a város megvásárolja 300 eFt-ért a 0229/28. hrsz.-ú felsőcikolai területet.

 

Zárt ülésen a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította a Könyvár és Művelődési Ház vezetői pályázatát. Önkormányzati lakások bérletéről döntöttek, valamint külterületi szántók adás-vételi szerződéseinek kifogásait elfogadó korábbi határozatukat visszavonták és a KET szabályainak megfelelő új határozatot hoztak.

A Fejér megyei Önkormányzat kitüntető címeire vonatkozó javaslatokat tettek.

 

 

Csányi Kálmán

polgármester