Sajtóközlemény a 2017. november 29.-i képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület 9 fővel vett részt az ülésen. A napirendek előtt Csányi Kálmán polgármester tájékoztatóját fogadták el a két testületi ülés közti eseményekről. A beszámolóhoz számos kérdés és felszólalás érkezett, melyeket részletesen megtárgyaltak a képviselők.

Pusztaszabolcs Város címere

Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 42-49. szám alatti lakóingatlan ügyében nem döntöttek, a döntést későbbre halasztották. Az egyik ott élő, Miskei Béla panaszt tett, hogy évek óta birtokháborítási jogát nem tudja gyakorolni, mert az általuk használt előkert nem a tulajdonuk. Önálló ingatlanként nem lehet tekinteni a háztömböt, mert nem társasház. A testület javaslata szerint próbálják meg a jelenlegi használatot felmérni, lehetőségként a társasházi tulajdon kérdését körbejárni, és a tulajdoni lapon bejegyzett tulajdonviszonyt elérni, hogy a birtokháborítási pert meg tudja indítani.

Az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötött megállapodást a testület támogatta. E szerint 1,3 millió Forinttal járulnak hozzá a rendelő működési költségeihez, hogy a méltán elismert szakellátást igénybe vehessék a pusztaszabolcsi lakosok is.

A tájékoztatót a háziorvosi asszisztensek által havonta végzett vérvételi minták számáról elfogadta a Képviselő-testület és köszönetüket fejezik ki az asszisztenseknek. Ezt nem kötelező önkormányzati feladatot támogatja a testület, valamint átvállalja a felmerülő költségeket és laborba való elszállítás díját is.

Városi Óvoda és Bölcsőde részére előirányzat biztosítása vált szükségessé, mert egy régi nem működő kazánt szeretnék kicserélni a Zsiráf Óvodai telephelyen. Erre 1 millió Forintos keretösszeget tud biztosítani az önkormányzat.

Tájékoztatót fogadtak el a 2017-ben folyó és az ez évben elnyert pályázatokról és a pályázatok megvalósításának határidejéről. Erről részletes beszámolót olvashatnak a Szabolcs Híradó decemberi számában.

A helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről szóló 32/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött a testület. Egy bekezdést érint a kiegészítés, mert eddig 1 millió Forint volt a támogatás legmagasabb összege, ezt pályázati önrészhez és rendezvények biztosításához lehetett kérni. A keretösszeget meg kell emelni 500 ezer Forinttal és már nem csak pályázati önrészre és rendezvénybiztosításra lehet felhasználni, hanem a szervezet fejlesztésére is.

Az önkormányzat háromnegyed éves pénzügyi beszámolóját elfogadta a testület.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadta a Képviselő-testület.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját mindhárom bizottság tárgyalta. Gazdasági terv programjai és az orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása is fontos pont volt. Csomópontok szerint és a forgalom mennyiségének tükrében kell a szilárd burkolatokat betervezni a költségvetésbe. A városgondnokság felszerelését szeretnék frissíteni és bővíteni. A szociális intézménynél el kell dönteni, hogy melyiknek a tervezésével kezdjék, fontos a Magyar u. 6 szennyvízevezetésének megoldása, a Manóvár óvoda előtti árok befedésével parkolók kialakítása is.

Az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi külön juttatását a bérmaradványból az intézményvezetőkkel történt előzetes egyeztetések után elfogadták mind a bizottságok, mint a Képviselő-testület.

2018. évi lakbérek és helyiségbérleti díjak meghatározása volt a következő napirendi pont, mely szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díja 5%-al fog emelkedni 2018. január 1-jétől.

Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítására volt szükség, mert év közben a cikolai hidroglóbuszt és a hozzá tartozó ingatlant megvásárolta az Önkormányzat.

A 2016. évi adózásról és adóhátralékok alakulásáról szóló beszámolót elfogadta a testület. A be nem fizetett összeg több mint 27 millió Forint.

A tájékoztatást a Fejér Megyei Kormányhivatal megkereséséről nem fogadta el a testület.

A RADAR Könyvvizsgálói Kft-vel kötött folyamatos könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés felmondását elfogadta a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Felsőcikola-puszta víztorony használatát engedélyezi az Oktávnet Kft-nek, így a cikolaiak részére internetet lehet biztosítani.

Pusztaszabolcsi Körzeti Megbízotti Iroda használatát megállapodásban rögzítették, hogy a Rendőrkapitányság használati engedély kaphasson.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat szántó művelési ágú, valamint belterületi telkeinek 2018. évi hasznosításáról szavazott a testület, a határozatok a bérlők elfogadásáról kifüggesztésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal faliújságjára is.

A csatlakozást „A legszebb konyhakertek” 2018. évi programjához elfogadta a Képviselő-testület.

A József Attila Általános Iskola büféhelyiségének a HACCP előírásoknak megfelelő kialakítására az olcsóbb megoldást szeretné a testület. 136 ezer Forintos árajánlatot fogadták el, mely szerint Bojti János egyéni vállalkozó fogja kivitelezést elvégezni.

A polgárőr elnökével, Hambalgó Lászlóval az ülésen egyeztetett a Képviselő-testület. Az új gépjármű átíratásához szükséges összeget, 220 ezer Forintot a polgárőrök saját pénzükből tudják vállalni. Az összefogásból is látni, hogy milyen fontosnak tartják az emberek, hogy megfelelő gépjárművel tudják biztosítani a polgárőrök a település védelmét. Az autóvásárláshoz a helyi vállalkozók 3,7 millió Forintot és az önkormányzat 1,5 millió Forintot adott, így a szükséges összeg összegyűlt. A gépjárműt jövő héten már átveheti az egyesület.

A cikolai 0229/20. és 0229/28. hrsz-ú ingatlanok megvásárlását nem támogatta a Képviselő-testület.

A pusztaszabolcsi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére beérkezett pályázat(ok) véleményezéséhez Szakmai Bizottság létrehozása szükséges. A létrehozott bizottság tagjai a helyi Humán Bizottság tagjai és a Magyar Népművelők Egyesületének delegáltja lesznek.

Pusztaszabolcs, 2017. november 29.

Csányi Kálmán

polgármester