Közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve 2017.10.27. az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők

„Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés - Pusztaszabolcs, Erkel Ferenc utca, Kastély utca, Velencei utca” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás, ajánlattételre felkért gazdasági szereplők