Összefoglaló a 2017. szeptember 27-i Képviselő-testületi ülésről

Az ülés a polgármester beszámolójával kezdődött, tájékoztatta a jelen lévő képviselőket a két ülés közti eseményekről. A testület munkáját és a város életét is érintő fontosabb mindennapi és kiemelt feladatokról szóló tájékoztatót egyöntetűen elfogadta a testület.
Első napirendi pontként a köztemető üzemeltetéséről szóló beszámolót és a temetőben 2018-ban elvégzendő üzemeltetési ütemtervét fogadták el. Egy középtávú temetői fejlesztési terv készítésre bízták meg a polgármestert. Árajánlatok alapján új halotthűtő vásárlásáról döntöttek. A tervezett urnafal kialakításához terepszemlét tartott a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság. Ez alapján a testület úgy határozott, hogy a külső ravatalozó hátfala mögé kell helyezni az új urnafalat. Erre a helyszínre kell árajánlatokat kérni.
Az idei Szabolcsi Nyári Fesztivál beszámolóját Kiss Kornélia közművelődés-szervező készítette. A betervezett költségkeretet nem lépték túl a rendezvények, reméli, hogy mindenki talált érdeklődési körének megfelelő programot, műsort, eseményt.
A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde előző nevelési évének értékeléséről és az új nevelési év indításáról adta be beszámolóját. Budai Ilona intézményvezető és Králl Gáborné a bölcsőde szakmai vezetője részletes tájékoztatót és egész éves pedagógiai programjukat mutatta be mind az óvodák, mind a bölcsődések életéről. A beszámolót a testület elfogadta.
A Képviselő-testület nem támogatja 2018. évben a HPV védőoltás lebonyolítását a 12 éves fiúgyermekek számára.
Az önkormányzat gazdasági programját és annak időbeli ütemezését, végrehajtását a képviselők évente felülvizsgálják. A végrehajtott programokat át kell tekinteni, hogy milyen szakaszba értek a tervezett munkálatok és ezek alapján a következő év munkatervét ki lehessen alakítani.
A Pusztaszabolcs 051/6 hrsz. kivett vendéglő megnevezésű ingatlan (volt Salina étterem) megvételéhez hozzájárult a Képviselő-testület. Az ingatlan régebben egy koreai Kft. tulajdonában volt, de évekkel ezelőtt csődeljárás folyt a cég ellen. Az ügy nem kis munkát okozott a polgármesteri hivatal és földhivatal ügyintézőiknek és a végrehajtóknak. A 2005 óta húzódó ügy végre megoldódni látszik. A bejegyzett cégtulajdon törlésre került a Fővárosi Törvényszék által, így az Önkormányzat végre megveheti az ingatlant és intézkedhet a terület további sorsáról. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018 pályázatra 500 ezer Forintot különít el az Önkormányzat.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról is döntött a testület. Az erről szóló beszámolót részletesen megvitatták előzőleg a bizottságok, és a testület egyöntetűen elfogadta a végrehajtást, ill. a folyamatban lévő határozatok végrehajtására új határidőt határozott meg.
A korábban értékesített Akácfa utcai ingatlanok esetében a visszavásárlási jog bejegyzését kezdeményezte a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál. Ezek az ingatlanokra 1997-2007 között kötött adásvételi szerződést az akkori testület, ez szerint az ingatlanokat 4 éven belül lakóházzal kellett volna beépíteni. Azonban a visszavásárlási jog bejegyzésének hiánya miatt jelentős tartozásokat terhelhettek a tulajdonosokra.
A képviselők beszámolóját a 2016. évben a választókkal történt kapcsolattartásról még a 2017. II. féléves ütemterv tartalmazta. A beszámoló törvényi kötelessége a képviselőknek, a választók érdekeinek védelmében vállalt felelősség szerinti kapcsolattartás és az erről készült beszámoló elkészítése. A beszámolókat személyenként tárgyalták meg és hozott határozatot róla a Képviselő-testület.
A szennyvíztelep rekonstrukciójának megnövelt támogatási összege miatt az erre a projektre létrejött konzorcium megállapodását módosította testület. Az új támogatási összeg, nem 522 mFt, hanem 716 mFt.
Az új orvosi rendelő előtti parkoló útszegélyének kialakítására és murvázására 1,8 mFt ért a Duna-via Kft-t bízta meg a testület.

Csányi Kálmán
polgármester