Sajtótájékoztató 2017. augusztus 30-i képviselő-testületi ülésről

Az ülésen minden képviselő jelen volt, meghívott vendégeink között volt  a Faunus Kft. és dr. Szűcs Gábor.

Az ülés a kérdésekkel és az interpellációkkal kezdődött. A cikolai vízzel kapcsolatban több kérdés is volt, és részletesen megvitatták, hogy mi az, amit tenni lehet ebben az esetben, hol tartanak a glóbusz megvétele utáni engedélyezési és felújítási munkálatok.  (folytatásért kattintson a címre)
 

József Attila Általános Iskola

Napirend szerint dolgozott a testület, illetve a meghívott vendégek időbeosztásához igazodni kellett valamelyest. A bizottságok által megtárgyalt és elfogadott előterjesztések a következők voltak:

A Pusztaszabolcsi-Szabadegyházi Református Missziói Egyházközség nyári gyerek táboroztatásra vonatkozó támogatási kérelmét elfogadta a testület és 100.000 Ft támogatást biztosít erre acélra.

A Képviselő-testülete a Faunus Kft. beszámolóját a közétkeztetésről elfogadta, és a bölcsődei speciális étkezés biztosításának érdekében kiegészítő szerződést köt vele.

A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos közbeszerzési pályázatról szóbeli tájékoztatást kapott a testület dr. Szűcs Gábor ügyvédtől, hogy a szerződéstervezetet milyen módon kell javítani, hogy megfeleljen a pályáztatás követelményeinek. A belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztérésre pályázaton több mint 49 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat, a kivitelezés közbeszerzés köteles, a közbeszerzési eljárás megindítását elfogadta a testület, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a kivitelezés.

A helyi gazdaság fejlesztését célzó TOP keretében megvalósításra kerülő termelői piac terveit elfogadta a testület. A piac a TOP-1.1.3-15 számú pályázatból lesz megvalósítva.

Stabil költségvetést mutat a 2017. I. félévi záradása, az erről szóló tájékoztatót elfogadta a Képviselő-testület.

Jóváhagyta a testület 2017. évi módosított költségvetést, amelyre azért is volt szükség, mert többek között a teljes pályázati összeget megkapta a testület az Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítésére és a belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése pályázatból.

A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Értéktár Bizottság értéktári 2017. I. félévi beszámolóját elfogadta. Czöndör Mihály elnök hozzátette, hogy új értéktári javaslatokat várnak a Kutyabarát Klub, a Szobor Park, és a partnertelepülési kapcsolatok települési értéktárba vételéért.

Köztéri kamerák kialakításáról döntött a testület, és elfogadta a bizottságok által javasolt Grill Zoltán egyéni vállalkozó ajánlatát, mely a legkedvezőbbnek bizonyult a 3 közül.

A „háziorvosi körzetekről” szóló 9/2002. (VI.28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata alapján elfogadta a képviselő-testület.

Kocsis József, igazgató azt a tájékoztatást adta, hogy az általuk benyújtott pályázatokból az „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című pályázaton elnyert összeg több, mint 585 MFt. Ezt korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tévő tantermek kialakításához, szaktermek létrehozásához lehet felhasználni. További tervezett cél az iskolai könyvtár kialakítása, fejlesztő foglalkozásokhoz alkalmas helyiség kialakítása. Kiegészítő tevékenység keretében akadálymentesítés és energia hatékonysági beruházás is megvalósításra kerül. Tervben van a „lapos épület” teljes

felújítása, a két épület összekötése, energiahatékonyság növelése, az udvar korszerűsítése és térkövezése, a csapadék vízelvezetése. Mindezek már évek óta nehezítették az iskolások életét. Reményeik szerint ezzel az elnyert 585 MFt-al jelentős előrelépést tehet az iskola technikai felszereltségben, a minőségi oktatás elősegítése érdekében, és a mindennapi alapvető komfort megteremtésében is.

A Magyar Villamos Művek Partner Zrt ajánlatát elfogadta a testület, a szerződés 2018. január 1-jével lép életbe. A jelenlegi szerződéshez képest több, mint 900 ezer Forintot lehet így megtakarítani a köztéri és intézményi villamos energia használati díjból.

A Pusztaszabolcs-Felsőcikolán található víztorony felújítására van szükség, ahhoz, hogy a teljes vízbázis megújulhasson. Makai István e.v. benyújtott árajánlata szerint részletes és mindenre kiterjedő karbantartási és felújítási munkálatokat fog elvégezni közel 6 millió Ft-ért.

Csatorna közmű hozzájárulási díját módosították természetes személyeknek. 2017.09.01.-2017.12.31-ig az új igények esetében a lakosság terheinek csökkentése érdekében az eredetileg fizetendő összeg 50%-át kell csak fizetni, azaz 67.500,- Ft –ra csökkentette az összeget a Képviselő-testület az előterjesztés elfogadásával.

A Képviselő-testülete hozzájárulását adta ahhoz, hogy ifj. Fehér Tibor a 052/2 hrsz. Szabolcspuszta legelő néven nyilvántartott ingatlant 2017. december 31-ig bérbe adja.

A DRV Zrt,. Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadta a testület és a 2018. évre vonatkozó munkálatokat megrendelte a DRV Zrt-től.

Pusztaszabolcs, 2017. augusztus 31.

Csányi Kálmán, polgármester