Lakossági fórum a Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy elkészült Pusztaszabolcs Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének tervezete. Önkormányzatunk az elkészült dokumentumok véleményezésére, továbbá a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatosan indult eljárásra vonatkozóan, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet értelmében,

2017. augusztus 10-én, 17 órai kezdettel lakossági fórumot tart.

Helyszín: Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal Díszterme (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.)
Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Pusztaszabolcs lakossága és a pusztaszabolcsi ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

Az elkészült Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 2017. augusztus 18-ig kizárólag  a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, indoklással ellátott levélben, illetve a pusztaszabolcs@foepitesz.com címre megküldött e-mailben lehet. Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Pusztaszabolcs, 2017. augusztus 2.

Csányi Kálmán polgármester