Tájékoztató a 2017.06.28-i Képviselő-testületi ülésről

Pusztaszabolcs címer

2017. június 28-án képviselő-testületi ülés volt a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal üléstermében.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 2017. JÚNIUS 28-ÁN TARTOTT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
A 2017. június 28.-án képviselő-testületi ülés volt a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal üléstermében.
Jelen volt a testület 7 tagja, a napirendi pontok előtt a két ülés között történteket beszélte át a Képviselő-testület.
Első napirendi pontként az újonnan érkező állami támogatások bevételeit fogadta el a testület, hogy a költségvetésben is szerepeljen, így 6,3 MFt-ra töltődött fel a tartalék.
A 2015-ös 432/2015. (X.28.) Kt. számú határozat szerint a Dunaújvárosi Szakképzési Centrummal vagyonkezelési szerződést kötött az Önkormányzat. A több, mint egy év után érkezett egy kiegészítésekkel javasolt szerződés, melyet a Képviselő-testület elfogadott és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. Csapó Gábor főigazgató az ülésen kiemelte, hogy támogatja az együttműködést, hiszen eddig is jó fenntartók voltak, szeretné, ha a pályázati forrásokból a pusztaszabolcsi intézménynek is jutna.
Ezután a Faunus KFt-vel a szolgáltatási szerződés megkötéséről tárgyalt a Képviselő-testület. Az augusztus 1-től folytatja a szünidei gyermekétkeztetési feladatokat a Faunus Kft., ezért kellett a szerződést megújítani, a testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A közétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díjakat vizsgálta felül a Képviselő-testület. A nyersanyagárakra és a szociális intézményi étkezési díjak ára a már megnyert szolgáltatási szerződéi pályázatba is bele voltak kalkulálva. Az étkezők által fizetendő díjak javarészt emelkedni fognak.
A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szervezésében az idei nyáron, 2017 júliusában 20 fő hátrányos helyzetű pusztaszabolcsi gyerek mehet táborozni Adonyba. A tábor költsége 250.000,- Ft mely a programok mellett a szállást és a napi ötszöri étkezést is biztosítja. A Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére ezt az összeget a Képviselő-testület az önkormányzat költségére biztosítani fogja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata került ezután napirendre, erre minden második évben szükség van. Módosításként a bölcsőde létrehozása került bele kiegészítésként.
A Pusztaszabolcsi Óvoda és Bölcsőde Manóvár óvodai telephelyének gépészeti felújítását a Vulkán Kft-vel végezteti el az elektronikai szerelésekkel együtt 3,9 MFt-ért.
A III. sz. háziorvosi körzetben a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges helyi vérvétel elvégzését ezentúl a Dr. Egyed Péter egyéni vállalkozó végzi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására július 1-től.
A Képviselő-testület 2017. második félévi munkatervét elfogadta a testület.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tagok közötti elszámolásáról szóló előterjesztést megtárgyalták és az előterjesztésben foglalt elszámolást elfogadták.
A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadta és megalkotta a testület.
Az Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletet tárgyalta a Képviselő-testület.A régi térítési díjakat javasolta a testület, a hivatali munkaidőn kívül eső házasságkötések díja nem fog változni.
A 10 éves testvér-települési megállapodást Kisiratossal szeretné megújítani, felfrissíteni a jubileumi év kapcsán a testület.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az útkarbantartás IV. ütemét a Duna-VIA 2Kft.-vel köt kivitelezési szerződést. A 22,22 MFt költségű felújítási munkákat júliusban kezdik meg az alább utcákban: Zrínyi M. utca utolsó szakasza, Béke utca utolsó szakasza, Szilágyi utca utolsó szakasza, Kiss Ernő utca, Szilágyi Erzsébet utca eleje, Széchenyi utca eleje, Mátyás király u. eleje, Ady E. u. eleje, Árok utca, Vasút utca első szakasza, Mikszáth u. első szakasza, Bartók Béla u., Kodály Z. utca, Petőfi S. u. (Vörösmarty utcától), Nádor u., Garázssor.
A Képviselő-testület módosította a 2017. évi közbeszerzési tervét, hogy az Erkel Ferenc utcai szennyvízcsatorna árajánlatát minél előbb kérhessék, mert ehhez nem szükséges közbeszerzés.
A B3 Takarék Szövetkezet számlavezetési ajánlatát nem fogadta el a Képviselő-testület.
A 2017. évi Orgonahangversenyt 300.000,- Forinttal támogatta a testület. Felkérték a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
2017. július 03.
Csányi Kálmán
polgármester