Könyvvizsgálói jelentés az önkormányzat 2012. évi éves beszámolójáról