ÁROP-1.A.2/A-2008-0206 azonosítószámú Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázat.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program

keretében került benyújtásra az

ÁROP-1.A.2/A-2008-0206 azonosítószámú

Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

című pályázat.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtotttámogatás összege: 13.800.000,-Ft. A pályázat megvalósításához Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 1.825.000,- Ft saját forrástbiztosít. A projekt összköltsége 15.625.000,-Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2009.06.30.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2010.05.31.

A pályázat keretében megvalósuló feladatok:

  1. Szoftver beszerzés, illetve fejlesztés:

- Az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer az ülések előkészítésétől a lebonyolításig támogatja a munkafolyamatokat. Lehetővé teszi az ülések előkészítését, megtekintését, statisztikák és elemzések készítését, valamint a közérdekű adatok publikálását.

- A Mikrovoks rendszer lehetővé teszi az ülések korszerű lebonyolítását (pl. szavazatszámlálás, digitális hangrögzítés, stb.), továbbá a döntések végrehajtását, nyilvántartását is elősegíti.

- A portálfejlesztés keretében a közérdekű adatok naprakész és teljes körű publikálása valósul meg. Teljesülnek az E-ügyintézés első szintű előírásai, azaz az ügyfél a letölthető űrlapok és dokumentumok kinyomtatása és kitöltése után ügyet indíthat.

  1. Szakértői tanácsadás igénybevétele az alábbi témakörökben:

- döntési eljárások feltárása, döntési kompetenciák felmérése, korszerűsítési javaslatok;

- a hivatal szervezetének átalakítás az ügyintézési idő és az ügyintézés eredményességének érdekében;

- a közintézmények költséghatékonyabb, eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása;

- a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása;

- a projekt szemlélet erősítése;

- szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére.

  1. Képzések szervezése és lebonyolítása:

- Az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer és a Mikrovoks rendszer használatának elsajátítása.

- A portál fejlesztés során megvalósuló e-ügyintézés megismerése, az új portál használatának és kezelésének elsajátítása.

- A hivatal munkáját segítő tréningek lebonyolítása: az ügyfélkapcsolati tevékenység minőségének emelése érdekében, a hivatalon belüli együttműködés és koordináció javítására, valamint a szervezeti és egyéni értékelési feladatok menedzselésével a szervezet eredményesebb működéséért.

Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.nfu.hu

Közreműködő Szervezet: Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

honlap: www.vati.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.