Wasserné Ősi Márta gazdasági vezető

Feladatai: 

- Jegyző helyettesítése a pénzügyi igazgatás területén.
- Pénzügyi osztály vezetése.
- Részletes költségvetési tervezet készítése intézményenként.
- Költségvetési rendelet elkészítése.
- Előirányzatok nyilvántartása.

- Kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése.