Wasserné Ősi Márta gazdasági vezető

Feladatai: 

- pénzügyi területen helyettesíti a jegyzőt; 
- ellátja a hivatalvezetői feladatokat a jegyző és az igazgatási osztályvezető együttes távolléte esetén;
- vezeteti a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát;
- az önkormányzati költségvetéssel összefüggő feladatokat ellátja (tervezetek és beszámolók készítése, adatgyűjtés és szolgáltatás);
- pénztárellenőri feladatokat lát el;
- nyilvántartja a földhaszonbérleteket, alapító okiratokat;
- szervezi az önkormányzat és intézményei operatív gazdálkodási feladatait;
- ellenőrzési vezetőként a belső ellenőrzési tevékenységet szervezi.