Szőke Nikoletta titkársági előadó

Feladatai: 
- iktatási, gépelési és gyorsírási feladatokat végez;
- kezeli a központi telefont és telefaxot; 
- irányítja az ügyfeleket;
- az ügyiratokat irattárba helyezi, illetve selejtezi, továbbá vezeti az irattárat.
Elérhertőségek: